Koyo Bearings investovalo 22 milionů do oblasti soustružení

Jednu z největších investic za fiskální rok 2019 směřovala společnost Koyo Bearings do oblasti soustružení. Částka za tři moderní CNC řízené soustruhy přesáhla 22 milionů Kč. Celkové investice za fiskální rok 2019, který skončil k 31. březnu 2020, dosáhly 90 milionů Kč.

Jedním z hlavních důvodů, proč se olomoucká společnost rozhodla investovat do nových moderních soustruhů, je především automatizace výrobního procesu a s ní spojené snížení zmetkovitosti. Díky novým CNC řízeným strojům sníží firma cyklový čas až o dvě třetiny, čímž dojde k navýšení produktivity práce. Druhým důvodem je posílení soustružení uvnitř podniku a převedení případného externího soustružení na soustružení interní. „Od výstavby závodu jsme investovali do oblasti soustružení přes 130 milionů Kč. Z této částky bylo 54 milionů Kč směřováno do nákupu soustruhů Okuma, kterých máme v současné době ve firmě jedenáct. Japonské stroje Okuma považujeme za vysoce kvalitní, přesné a hlavně stabilní stroje, proto mají v našich řadách nejvíce zástupců,“ dodal k modernizaci strojového parku ředitel společnosti, Petr Novák. Na soustružně firma vyrobí měsíčně v průměru 920 tisíc ložiskových kroužků a většina strojů vyrábí i v dnešní době v nepřetržitém režimu.

Částka 22 milionů Kč je rozdělena do nákupu tří strojů této japonské značky. Prvním je OKUMA LT 200EX-2T2M, který je vybaven dvěma vřeteny, dvěma revolverovými hlavami s poháněnými nástroji a tzv. manipulátorem pro odběr jiných než tvarově kruhových dílů. Druhým a třetím strojem jsou soustruhy Okuma LU3000EX 2ST, které jsou vybaveny dvěma revolvery a jedním vřetenem. Rozdíl mezi těmito dvěma stroji je ve velikosti průchodu vřetene. „Dvourevolverové soustruhy jsou vhodné pro pružnou hromadnou výrobu, jelikož využití obou vřeten navýší produktivitu daného stroje,“ dodal Novák. Stroje jsou mimo jiné vybaveny řídícím systémem s dotykovou obrazovkou OSP, a také vlastností Thermo-friendly Concept, která zaručuje výjimečnou rozměrovou stabilitu při změnách okolní teploty nebo prodlevách činnosti stroje. Součástí soustruhů jsou také automatické podavače tyčí Iemca, které jsou schopny podávat tyče o délce až 6 metrů. Výhodou těchto podavačů je jednoduchá obsluha, ergonomické nakládání tyčí a schopnost eliminovat vibrace.

Už teď společnost Koyo Bearings připravuje finální strategii do poslední řady soustružny, kterou interně nazývá řadou SA, kde je celá modelová řada osazena původními soustruhy. V této oblasti plánuje například nákup soustruhu Citizen.

kategorie Z členské základny
zpět