Koyo Bearings získalo patent pro poddajné uložení hřídele

Výzkumné a vývojové centrum olomoucké společnosti Koyo Bearings, které sídlí v Brně, získalo patent pro poddajné uložení hřídele. Díky tomuto řešení se v dané aplikaci eliminuje negativní efekt naklopení hřídele a zvýší se trvanlivost ložiska.

Úřad průmyslového vlastnictví udělil olomoucké společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o. patent číslo 308 373. Vynález se týká poddajného uložení hřídelů prostřednictvím jehlových a válečkových ložisek. Především se jedná o uložení vačkových hřídelů motorových vozidel. Tomuto tématu se věnovali zaměstnanci výzkumného a vývojového centra v Brně, které spadá pod olomouckou společnost.

Jehlová a válečková ložiska jsou ložiska s přímkovým (liniovým) stykem. Ten se stává nevýhodným v momentě, kdy se hřídel naklopí, jehlička či váleček není zatížen rovnoměrně, a dojde tak k jednostrannému opotřebení valivých elementů a následnému snížení životnosti ložiska. Tento negativní efekt se podařil eliminovat díky poddajnému uložení hřídele. „Principem poddajného uložení hřídele je v podstatě nová geometrie vnějšího nebo vnitřního ložiskového kroužku, popřípadě obou komponent zároveň. Ta spočívá ve vytvoření obvodové (axiální) drážky v čelní stěně kroužku nebo v samotném hřídeli. Tato odlehčovací drážka umožní naklopení vnějšího nebo vnitřního kroužku ložiska v určitém rozsahu, aniž by byla narušena tuhost kroužků nebo odpor k naklopení hřídele,“ vyjádřil se k získání patentu Jan Čermák z brněnského centra, jenž se podílel na jeho vývoji.

koyo mala

Brněnské centrum oplývá moderním technickým vybavením a především kvalitním know-how, čímž se stalo jedním z nejdůležitějších center v korporaci. Je úzce napojeno na sesterská centra v Evropě a USA a podporuje ostatní závody mateřské společnosti JTEKT Corporation.

kategorie Z členské základny
zpět