ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015


Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2015 (International Conference of Lifelong Education).
Cílem 7. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 bylo zhodnotit stav zajišťování a hodnocení kvality ve vzdělávání a diskutovat nad možnostmi jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU. Na konferenci byla věnována pozornost zejména tématům z problematiky hodnocení a zvyšování kvality ve vzdělávání žáků středních škol, pedagogických a akademických pracovníků, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů. 

Závěry  konference ZDE

Růžena Hejná
/
kategorie Z členské základny
zpět