Představujeme nové členské firmy a odvětvové svazy, informujeme o aktualitách v členské základně SP ČR. 

Soutěž Firma roku 2013 ve Zlínském kraji

Soutěž Firma roku 2013 ve Zlínském kraji za účasti členské firmy Teknia Uherský Brod, a.s., vítězem nositel tradic kožedělného a textilního průmyslu Holík International s.r.o.

Noví členové Svazu - březen 2013

DAIKIN Industries Czech Republic s.r.o.*Mobilní pivovary s.r.o.* Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu  .