ČR musí prioritně řešit obnovu čerpání z OP PIK


Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

"Firmy se nachází v nejistotě, jestli budou moci čerpat dotace, nebo ne. Logicky proto stojí před strategickým rozhodnutím, jak naložit se svými investicemi. Řada podniků již předložila své projekty, pro které chtěly z OP PIK čerpat dotace, nebo na nich pracuje. Pokud jim MPO nevyšle jasný signál, že situaci řeší, mohou od svých plánů upustit. Obnovení čerpání se proto musí ČR věnovat prioritně a na nejvyšší úrovni jednat v Bruselu s Evropskou komisí, aby čerpání z OP PIK co nejdříve obnovila. Jinak by se mohlo stát, že firmy ztratí v OP PIK důvěru," upozorňuje Eva Veličková, tisková mluvčí SP ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje program OP PIK za jeden z klíčových programů pro firmy, který má ČR pomoci v plnění řady cílů, od podpory inovací až po úspory energie. K tomu je nutné prostředky z EU efektivně využít. Za této situace řada firem nebude vkládat prostředky do rizikových projektů. Situaci je třeba vyřešit co nejdříve.
Lenka Dudková
/
kategorie Aktuálně
zpět