Bílá kniha a postoj britského průmyslu k BrexituBritská vláda zveřejnila 2. února 2017 dlouho očekávánou Bílou knihu o Brexitu s názvem "Odchod Spojeného království z Evropské unie a nové partnerství s ní", která navazuje na projev premiérky Theresy Mayové ze 17. ledna, a podrobněji rozpracovává 12 deklarovaných principů pro nacházející vyjednávání. Nevstoupíme do jednání, s tím, že neuspějeme, ale naopak očekáváme úspěch“, uvedl a britská premiérka. 

Bílá kniha je již o jasně formulovaných prioritách Spojeného království. Řada z uvedených principů však bude společná pro obě strany. Jde především o zajištění maximálního stupně jistoty a jasnosti, o zachování práv jak občanů Spojeného království v EU, tak naopak občanů EU ve Spojeném království, ochraně práv pracovníků, o společném boji proti kriminalitě a terorismu a zajištění volného obchodu s trhy EU.

V prosinci 2016 zveřejnila Konfederace britského průmyslu (CBI) svoji publikaci "Aby byl Brexit úspěšný", která je výsledkem důkladného šetření mezi jejími členskými podniky v jednotlivých sektorech. Z publikace je také zřejmý nový a pragmatický přístup britského byznysu k nadcházejícím vyjednáváním. Nostalgie z jednotného trhu je pryč a priority jsou podloženy budoucími zájmy podniků. CBI nyní v reakci na projev premiérky Mayové analyzuje Bílou knihu a hledá průsečíky se svými prioritami.

CBI si vytyčila 6 prioritních oblastí:

  • Volný obchod s našimi největšími, nejbližšími a nejdůležitějšími obchodními partnery
  • Jasný plán pro regulace v krátkodobém i dlouhodobém horizontu zajišťující rovnováhu vlivu, přístupu i příležitosti. Vytvoření udržitelné regulatorní spolupráce s EU.
  • Migrační systém, který umožní byznysu přístup pracovní síle s takovými dovednostmi, kterou potřebují pro svůj růst
  • Obnovený přístup ke globálním ekonomickým vztahům respektujícím zájmy podnikatelské komunity
  • Přístup, který ochrání ekonomické a sociální výhody plynoucí z EU fondů
  • Zajištění hladkého průběhu odchodu
Britský byznys se cítí spoluodpovědný za hladký průběh odchodu z EU a nastavení nových vztahů s EU a cítí se přirozeným partnerem vlády v tomto procesu: „Budou se muset učinit těžká rozhodnutí. A odpovědností byznysu je, aby vláda dostala takové informace, aby tato rozhodnutí moha učinit.“


Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy

Ke stažení:
Bílá kniha o Brexitu - The United Kingdom’s exit from and new partnership with the EU (AJ)
CBI publikace Making a success of Brexit (AJ)

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Evropská unie
zpět