Zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Ve dnech 29. a 30. května 2017 se v Bruselu koná zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET). Ministři odpovědní za oblast vnitřního trhu a průmyslu zasedají 29. května 2017. V části legislativní budou projednány obecné přístupy těmto návrhům – návrhu nařízení o typovém schvalování motorových vozidel, návrhu směrnice o testu přiměřenosti a k návrhu tzv. notifikační směrnice. Nelegislativní část bude věnována prezentaci Komise a výměně názorů ministrů k „check-upu“ tedy prověrce konkurenceschopnosti, jež se tentokrát zaměří na konkurenceschopnost vnitřního trhu z pohledu globálních hodnotových řetězců a přidané hodnoty. Komise bude prezentovat hodnocení naplňování Strategie pro vnitřní trh a Strategie pro jednotný digitální trh. Proběhne výměna názorů k budoucí unijní průmyslové strategii, přičemž zároveň budou k tomuto tématu přijaty závěry Rady. Komise bude prezentovat výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU. Během pracovního oběda budou ministři diskutovat o digitalizaci evropského průmyslu.
 

Evropský byznys a klíčová role Rady pro konkurenceschopnost

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, adresovala své pravidelné poselství Radě pro konkurenceschopnost a to formou dopisu na Christiana Cardonu, maltského ministra hospodářství, investic a malých a středních podniků.
 

Ekonomika EU vstupuje do pátého cyklu ozdravného procesu. Míry růstu se stabilizovaly a nezaměstnanost se snižuje. Čísla jsou však stále plytká a málo přesvědčivá a ekonomiky v mnohých členských státech mají stále ještě daleko k silné pozici. Po letech krizového řízení nastal čas se zaměřit na posílení evropské ekonomiky a soustředit se na diskusi o konkurenceschopnosti.  Rada pro konkurenceschopnost sehrává v tomto procesu zásadní úlohu, která může posunout tuto agendu vpřed. Musí volat po konkrétních akcích, tak aby se Evropa stala lídrem v řízení otevřených trhů, inovací a aby se posílila její schopnost přilákat investice a talenty. BusinessEurope se ve svém poselství soustředí na několik klíčových oblastí. Jde především o obrodu evropského průmyslu v čase změn, které probíhají rychlostí, které nemá dosud obdoby. Technologický pokrok, inovace a digitalizace umocněné globalizací přinášejí hlubokou transformaci průmyslu s dopady na celou společnost. Evropský byznys volá po silné průmyslové strategii EU. BusinessEurope hodnotí ve svém dopise pozitivně i kroky Komise na posílení fungování jednotného trhu EU. Kriticky se však vyjadřuje k návrhu Komise na nový informační nástroj jednotného trhu (SMIT), který pod hrozbou sankcí zavazuje podniky k předávání citlivých informací a zvyšuje jejich administrativní zátěž.

BusinessEurope komentuje také střednědobou revizi Strategie EU pro digitální trh (DSM) a vidí v ní příležitost k novému impulsu pro realizaci konkurenceschopného a globálního digitálního trhu, z kterého budou těžit jak občané, tak podniky. Revize strategie DSM může přinést i větší důraz na princip účelnosti legislativy, tak aby se zaručily příhodné podmínky pro investice.

 

Vladimíra Drbalová
Svaz průmyslu a dopravy ČR
 

Příloha: dopis BusinessEurope MT PRES


Lenka Dudková
/
kategorie Evropská unie
zpět