Evropské firmy oceňují na EU jednotný trh a obchodní politiku

Pro evropské firmy je klíčové, aby Evropská unie udržela fungující jednotný trh. Do roku 2030 by se z EU měl stát lídr inovací, který bude obhajovat férový obchod. Nejen s tímto poselstvím zástupci byznysu příští rok osloví nově zvolený Evropský parlament a Evropskou komisi.

Evropské firmy považují za nejcennější aspekt Evropské unie jednotný trh. Naprostá většina z nich (83 %) jej přitom považuje za velice důležitý a 17 procent za důležitý. Za významný přínos ke svému úspěchu považují rovněž společnou obchodní politiku EU – 59 procent za vysoce významný a 28 procent za významný. Tyto výsledky vyplynuly z rozsáhlého dotazníkového šetření napříč členskou základnou BusinessEurope. Jeho cílem bylo odhalit jak příležitosti a hrozby pro EU, tak i její silné a slabé stránky.

Výsledky průzkumu dostalo jako jeden z podkladů 85 představitelů 39 evropských průmyslových svazů, kteří v Paříži před nadcházejícími evropskými volbami definovali svá očekávání týkající se budoucího vývoje Evropské unie.

BusinessEurope budoucnost EU

Byznys bude o svých prioritách informovat jak nový Evropský parlament, tak nadcházející Komisi. „EU v roce 2030 by měla být technologickým a inovačním lídrem s konkurenceschopným průmyslem, zásobou talentů a silným hlasem obhajujícím volný a férový obchod a společné hodnoty. Jednotný trh EU je pro firmy klíčový,“ řekla generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová, která na jednání v Paříži zastupovala Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Společná vize evropských průmyslových svazů by měla být schválena na jednání prezidentů členských svazů BusinessEurope v listopadu ve Vídni a posléze dále rozpracována pro účely evropských voleb. Ty se uskuteční ve všech členských státech zhruba za půl roku, konkrétně ve dnech 23. - 26. května 2019.

„Seminář byl prvním krokem k vytvoření společné vize toho, co očekávají evropské firmy. Zatímco někteří lidé se snaží zpochybňovat Evropu, jak ji známe již 60 let, evropské firmy potvrdily svoje odhodlání k dalšímu prohlubování jednotného trhu a posilování hospodářské a měnové unie. Evropa není možností, ale nezbytností. Musí se vyvíjet směrem k vyšší efektivitě a jednoduchosti, ale její základní nasměrování je správné. Nespoléhejme na bagatelizující řešení,“ zdůraznil nový prezident BusinessEurope Pierre Gattaz.

V průzkumu firmy uvedly, že mají značné obavy mimo jiné nacionalistické tendence, které mohou ohrozit EU i její základní svobody volného pohybu. „Mír, prosperitu a evropský způsob života nelze brát jako samozřejmost. Jednotná EU pro nás zůstává prioritou, “ zdůraznila vedoucí bruselské kanceláře Svazu Jana Hartman Radová. Naopak kladné hodnocení se od respondentů dostalo rovněž společné evropské měně, přičemž všichni členové eurozóny ji vnímají pozitivně.

Jan Stuchlík
/
kategorie Evropská unie
zpět