Setkání českých delegací EHSV s EP v duchu hledání synergie

Kompletní delegace Evropského hospodářského a sociální výboru jednala v Bruselu s europoslanci.


IMG 5215

Spolupráce na konkrétních tématech: energetika, doprava, tržní statut Číny, TTIP, evropský pilíř sociálních práv, vysílání pracovníků, víceletý finanční rámec Post-2020, budoucnost kohezní politiky – to jsou oblasti, na kterých budou obě delegace v nejbližších týdnech spolupracovat.

Dne 26. 5. 2016 se sešla kompletní dvanáctičlenná delegace Evropského hospodářského a sociálního výboru s třinácti europoslanci: Ditou Charanzovou, Petrem Ježkem, Janem Kellerem, Jaromírem Kohlíčkem, Petrem Machem, Luďkem Niedermayerem, Pavlem Pocem, Jiřím Pospíšilem, Oldou Sehnalovou, Michaelou Šojdrovou, Evšenem Tošenovským a Tomášem Zdechovským.

Česká delegace EHSV realizuje takováto setkání dvakrát ročně, s novými europoslanci šlo však o první společné setkání od jejich zvolení. Individuální spolupráce je však intenzivnější než v uplynulých letech. Je to dáno větší zkušeností a větším nasazením českých zástupců EHSV a EP v jednotlivých projednávaných návrzích.

Jednotliví účastnící EHSV představili jednak organizace, které je nominovaly a stanoviska na kterých pracují. Cílem setkání bylo hledání průniků a synergií.

Vladimíra Drbalová
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Členka EHSV
Kateřina Pavlíková
/
kategorie Evropská unie
zpět