Modrá karta EU vstupuje do trialogu

Evropská komise přijala návrh na směrnici o podmínkách vstupu a pobytu občanů z třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání.
zpět