Nabídka obličejových masek od Gumáren Zubří

Celoobličejová ochranná maska CM-6 v kombinaci s vhodným protičásticovým filtrem zajišťuje maximální ochranu očí, obličeje a dýchacích orgánů uživatele proti účinkům bakterií a virů.

Noví členové SP ČR květen - září

Představenstvo SP ČR na svém jednání 7. září souhlasilo s přijetím 5 individuálních členů:
·         Accolade, s.r.o.
·         AK JUDr. Christian Choděra
·         CertiCon a.s.
·         SEADD s.r.o.
·         Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

13. července byla přijata za individuálního člena
·          ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.

31. května byla za individuálního člena  přijata
·         ABRA Software a.s.
zpět