Stanovisko k vyhlášce o nakládání s odpady

SP ČR odmítá požadavky, které přesahují rámec stanovený směrnicí EU.

Stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Zásadní připomínka:
SP ČR nesouhlasí s požadovaným rozsahem a strukturou poskytovaných údajů, jako je kupříkladu struktura vykazovaných nákladů (požadavek samostatné přílohy roční zprávy).
Považujeme za dostatečné poskytovat informace, které jsou povinné, jako jsou rozvaha, výsledovka a výroční zpráva na obchodním rejstříku. Tyto požadavky jsou navíc nad rámec nutné implementace směrnice EU.

V Praze dne 29. dubna 2015
Aliapuliosová Eva
/
kategorie Aktuálně
zpět