K OP PIK schváleny další programy

Zveřejňovány podmínky prvních výzev

Evropská komise schválila po Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (OP ŽP) také OP Zaměstnanost a OP Doprava.

Pro podnikatele bude však nejdůležitějším programem OP PIK, na jehož přípravě se Svaz průmyslu a dopravy ČR podílel. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit první vlnu výzev v červnu tohoto roku. Jedná se o výzvy v rámci programů podpory Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce, Partnerství znalostního transferu, Technologie, ICT a sdílené služby, Školicí střediska, Marketing, Úspory energie a Nemovitosti. MPO již také zveřejnilo předběžné podmínky týkající se těchto 11 výzev, které budou mít alokaci ve výši 17,35 miliardy korun. Více informací zde:
http://www.mpo.cz/dokument157764.html.

Výzvy většiny ostatních programů podpory OP PIK by měly být vyhlášeny do konce roku 2015. Program OP PIK schválený Evropskou komisí naleznete zde:
http://www.mpo.cz/dokument157679.html.

Rovněž Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti se schválení OP ŽP 2014-2020 zveřejnilo avíza výzev pro rok 2015. Oficiální výzvy téměř za 8 miliard korun budou vyhlášeny v druhé polovině června pro oblasti budování čistíren a kanalizací, protipovodňovou ochranu, ochranu biodiverzity, odpadové hospodářství i ochranu ovzduší. Potřebné dokumenty naleznete zde:
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/796/avizo-vyzev-2014-2020/

Operační programy OP Zaměstnanost a OP Doprava jsou již také schváleny Evropskou komisí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě nezveřejnilo avíza, plánuje však mezi prvními výzvami podpořit vybudování a provoz dětských skupin. Více zde:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21054/TZ_070515a.pdf

Vypracoval: Ing. Jan Proksch

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Aktuálně
zpět