Unie kapitálových trhů

SP ČR se zúčastnil konzultace EK k Vytváření Unie kapitálových trhů

SP ČR podporuje záměr umožnit firmám přístup k různým zdrojům financování a chápe Unii kapitálových trhů jako iniciativu správným směrem.
SP ČR podporuje odstranění překážek rozvoje kapitálových trhů a naplnění podmínek pro jednotný kapitálový trh. Veškerá případná opatření musí být nicméně založena na komplexní analýze a nesmí představovat dodatečnou regulaci finančního sektoru, dodatečné náklady či omezení nabídky produktů užívaných podnikatelskými subjekty. Nabídka musí být vždy utvářena s ohledem na charakter poptávky, tj. absorpční schopnosti musí být navyšovány přirozeně, nikoliv na náklady (současné či budoucí) vybraných subjektů ekonomiky. Odpověď SP ČR v rámci konzultace reaguje na Zelenou knihu a nabízí mimo jiné pohled podniků na otázku financování. Bližší informace naleznete v odpovědích a stanovisku SP ČR.
Celé stanovisko a pohled SP ČR, včetně odpovědí na vybrané otázky konzultace http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/8305-stanovisko-k-verejne-konzultaci-ek-unie-kapitalovych-trhu

Původní dokument ke konzultaci – Zelená kniha vytváření unie kapitálových trhů (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=COM:2015:63:FIN)

Informace EK k Unii kapitálových trhů (http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm)

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Aktuálně
zpět