Výzva k udržovacím poplatkům jednotného patentu

SP ČR vyzývá své členy k zapojení do konzultace k výši poplatků jednotného patentu pro podnikatele.

Reforma systému evropského patentu vyústila v přijetí dvou nařízení Rady EU, na jejichž základě má vzniknout nový druh evropského patentu s jednotným účinkem. Cílem je zefektivnění současného systému evropského patentu, který je administrativně i finančně náročný a je proto validován v průměru pouze ve 3-4 členských státech.

Dále by měl jednotný patent oproti klasickému evropskému patentu přinést úspory v podobě nižších udržovacích poplatků (pokud bude mít majitel zájem o uplatnění chráněného vynálezu ve více než 4 členských státech EU).

Jedná se o snížení administrativních nákladů v období po udělení patentu díky jednotné správě před EPO (Evropský patentový úřad). Zejména snížení nákladů spojených s validací patentů v jednotlivých členských státech, jako jsou náklady na překlady a zastoupení v jednotlivých členských státech patentovými zástupci nebo jinými specializovanými poskytovateli patentových služeb, a to u průměrného patentu platného ve 4 členských státech cca o 50%.

Nový jednotný patent by měl být udělován pro celé území zúčastněných členských států EU (tj. těch členských států, které zároveň ratifikují Dohodu o Jednotném patentovém soudu – přičemž ke vstupu dohody v platnost je třeba ratifikace minimálně 13 členskými státy) a jeho účinky budou stejné na celém takto vytvořeném trhu.

Na červnovém zasedání Užšího výboru Správní rady EPO předběžným rozhodnutím byl podpořen návrh na stanovení udržovacích poplatků za patent s jednotným účinkem ve výši „True Top 4“. Jelikož se blíží podzimní definitivní schvalování celého balíčku, vypracováváme stanovisko k navrhované výši udržovacích poplatků a uvedení očekávaných přínosů jednotného patentu pro podnikatele. Více zde: Konzultace_udržovací_poplatky.docx

Stanovisko by mělo obsahovat odpovědi na následující otázky:
1.       Uveďte, prosím, jaké je Vaše stanovisko k navrhované výši udržovacích poplatků “True TOP 4” za patent s jednotným účinkem, případně jakou jinou výši byste považovali za přijatelnou (tak, aby pro Vás bylo využití jednotného patentu pro Vás smysluplné)?

2.       Předpokládáte, že budete aktivními uživateli jednotného patentu?

3.       Jaké úspory Vašemu podniku/podnikatelům, které zastupujete, jednotný patent přinese? Pokud možno vyčíslete jednotlivé úspory a uveďte, o jaké podniky se jedná.

(může se jednat zejména o úspory nákladů na překlady, zastoupení v jednotlivých ČS, včetně udržovacích poplatků, můžete zahrnout též potenciální zisky z rozšíření území, na kterém hodláte obchodovat).

4.       Předpokládáte, že v případě praktického využití jednotného patentu dojde k nárůstu exportu zboží nebo služeb Vašeho podniku/Vámi zastupovaných podniků do zemí EU? Jaký nárůst a jaké příjmy předpokládáte? Zahrňte prosím též možné příjmy z licenčních smluv.

 5.       Uveďte, prosím, jakékoli další výhody či nevýhody, které by Vám jednotný patent mohl přinést.

V případě zájmu o účast na konzultaci prosíme o vyplnění formuláře Formulář_JP.docx a zaslání na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 16. září 2015.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Aktuálně
zpět