Historie Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

do r. 1918

České sekce Ústředního svazu rakouského průmyslu a Jednoty rakouských průmyslníků byly právně i funkčně reprezentanty českých podnikatelských skupin.

18. 6. 1918Zakládací stanovy

Konala se ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků. Koncem přelomového roku 1918 byl na podkladě spolkového zákona právně založen Ústřední svaz československých průmyslníků, dobrovolná celostátní organizace, která rychle s velkými bankami a jinými vrcholnými ekonomickými strukturami ovládla československé hospodářství a společně s nimi měla rozhodující slovo při určování ekonomické politiky vlády nového státu. Mezi čelní představitele Svazu patřili např. F. Malinský, B. Mařík, J. Preiss (předsedové), T. Baťa, J. Baťa, F. Hodáč, L.Myslík, V. Klement, V. Kavalier, F. Zátka, aj.
1920

Českoslovenští průmyslníci byli zakládajícími členy Mezinárodní organizace zaměstnavatelů - IOE se sídlem v Ženevě, což svědčí o jejich vysoké prestiži v tehdejších zaměstnavatelských strukturách evropských průmyslových států.Prezident T.G. Masaryk a zakládající členové
29. srpna 1939 Dle nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností byl průmysl v Čechách a na Moravě povinně organizován v ÚSTŘEDNÍM SVAZU PRŮMYSLU PRO ČECHY A MORAVU, členěném jak odborně do 23 hospodářských skupin, tak územně do 10 územních skupin.
1945 - 1950 Poúnorový mocenský monopol KSČ přinesl nástup centrálně plánovaného hospodářství a tím i likvidaci (14 tis. členů) Ústředního svazu československého průmyslu ke dni 30. září 1950.
5. května 1990 Po pokusu o obnovu v r. 1968-69 byl v Ostravě z iniciativy 153 podniků a organizací založen Svaz průmyslu České republiky, který navázal na Ústřední svaz československých průmyslníků.
17. března 1994 Valná hromada schválila doplnění názvu na SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY (SP ČR).
2018 V roce 2018 slaví Svaz průmyslu a dopravy ČR 100 let od založení prvního Českého svazu průmyslníků, k jehož odkazu se hlásí.

Prezidenti SP ČR

  • 1990                 doc. Ing. Miroslav Grégr
  • 1990 - 1993     Ing. Hynek Hanák 
  • 1993 - 2000     Ing. Štěpán Popovič, CSc.
  • 2000 - 2001     Ing. Petr Karas, CSc.
  • 2001 - 2004     Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
  • 2004 - 2011     Ing. Jaroslav Míl, MBA
  • 2011 - 2023     Ing. Jaroslav Hanák
  • 2023 -               Mgr. Jan Rafaj, MBA
Administrator
/
kategorie 100 let
zpět