Slovo prezidenta SP ČR

Jaroslav Hanák prezident Svaz průmyslu a dopravyVážení přátelé,

průmysl je jedním z klíčových sektorů české ekonomiky. Svou odolnost, sílu a význam ukázal mnohokrát. Naposledy v krizi, kterou v roce 2020 způsobila pandemie nemoci Covid-19. Navzdory řadě omezení se naše průmyslové firmy dokázaly rychle přizpůsobit a i v dobách krize byly tahounem české ekonomiky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je hrdým zástupcem zájmů českých průmyslových firem. Navazuje na více než stoletou tradici prvního svazu českých průmyslníků, který založili nejvýznamnější čeští podnikatelé ještě před vznikem samostatného Československa v roce 1918. V roce 2020 si Svaz průmyslu připomněl třicet let od svého znovuzaložení po pádu socialismu.

Od ostatních podobných organizací nás odlišuje zejména skutečnost, že sdružujeme jak odvětvové svazy a asociace, tak i významné firmy. Díky tomu jsme nejvýznamnějším zájmovým seskupením v zemi. Jsme partnerem vrcholných ústavních činitelů, vlády, vedení krajů, odborů, výzkumných institucí, technických vysokých škol. Jsme oficiálním připomínkovým místem pro připravované zákony a další právní normy. Můžeme působit na rozhodnutí politiků a nezřídka se nám daří minimalizovat jejich chybná rozhodnutí. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a české i zahraniční investory.

Naší devizou je, že díky široké členské základně dokážeme vyvažovat rozdílné zájmy a umíme nabídnout pohled, který překračuje jednotlivá odvětví. Jsme proto hlavními aktéry při řešení problémů energetiky. Prosazujeme rozumné změny na trhu práce, bez našeho neustálého tlaku na řešení dramatického nedostatku technicky vzdělaných pracovníků by se věci nehýbaly dopředu. Prioritními tématy jsou pro nás také digitalizace a Průmysl 4.0, rozvoj umělé inteligence, vzdělávání, podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace. To vše naše firmy potřebují, aby mohly inovovat své výrobky a služby a zvyšovat jejich přidanou hodnotu, přicházet s novými obchodními modely, získávat nové perspektivní trhy, a díky tomu nabízet stabilní a kvalitní zaměstnání pro miliony lidí.

Jsme součástí sociálního dialogu s vládou a odbory, v němž jsme si dokázali vybudovat silnou pozici. Naší snahou je posílit naši roli i v krajských tripartitách.

Lobujeme v Bruselu, kde jsme členem rodiny evropských národních svazů v rámci Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE. Evropský jednotný trh je klíčovým hřištěm, na kterém se naše firmy pohybují. Prostřednictvím našeho zapojení do evropské spolupráce můžeme efektivně bojovat za společný trh s minimem překážek pro české exportéry.

Organizujeme ročně velké množství akcí, odbornými semináři počínaje, přes konference, diskusní kulaté stoly či dotazníková šetření. Exportérům pomáháme otevírat dveře na nové trhy díky organizaci podnikatelských misí, které doprovázejí ústavní činitele do zahraničí. Podílíme se také na přípravě návštěv významných zahraničních hostů až po setkání na nejvyšší politické úrovni.

Svaz průmyslu a dopravy ČR znamená tradici, profesionalitu, sílu obhajoby zájmů byznysu. Je sdružením těch, kteří chtějí tuto zemi posunovat dál směrem k větší konkurenceschopnosti a prosperitě. Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby se Česká republika vrátila do dvacítky nejkonkurenceschopnějších zemí světa.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

kategorie O nás
zpět