Slovo prezidenta SP ČR


Vážení přátelé,

důležitost průmyslu pro naši zemi uznávají až tři čtvrtiny našich občanů. Shodují se i v tom, že jeho zájmy mají být někým zastřešovány. Je logické, že střešní organizací je Svaz průmyslu a dopravy ČR. Za sebou má čtvrtstoletí svého novodobého působení, v loňském roce jsme oslavili půlkulaté výročí od jeho znovuzaložení, naplněné hájením zájmů jeho členů.

Co nás odlišuje od ostatních, je zejména skutečnost, že jsme svazem odvětvových svazů a asociací a současně i sdružením významných individuálních firem. Díky tomu jsme nejvýznamnějším zájmovým seskupením v zemi. Jsme partnerem vrcholných ústavních činitelů, vlády, vedení krajů, odborů, výzkumných institucí, technických vysokých škol. Jsme oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a můžeme působit na rozhodnutí politiků a nezřídka se nám daří minimalizovat jejich chybná rozhodnutí. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory. Odsekáváme hydře byrokracie jednu hlavu za druhou a zápasíme s legislativní lavinou z Bruselu.

Jsme hlavními aktéry při řešení problémů energetiky. Naší devizou je to, že dokážeme vyvažovat rozdílné zájmy. Prosazujeme rozumné změny na trhu práce, bez našeho neustálého tlaku na řešení dramatického nedostatku technicky vzdělaných pracovníků by se věci tak nehýbaly dopředu. Součástí našich snah o dosažení změn bylo vyhlášení Roku průmyslu a technického vzdělávání v roce 2015, k němuž se přihlásila státní i veřejná správa a další svazy a asociace, firmy i školy. V řadě aktivit chceme pokračovat a jsem rád, že máme následovníky, například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila rok 2016 Rokem řemesel. Prioritním tématem je pro nás také oblast digitalizace a stále více skloňovaný Průmysl 4.0.


Jsme součástí sociálního dialogu s vládou a odbory, dokázali jsme si vybudovat silnou pozici pro vyjednávání. Naší snahou je posílit naši roli i v krajských tripartitách.

Lobujeme v Bruselu, kde jsme členem rodiny evropských národních svazů v rámci Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, vždyť naše firmy jsou součástí jednotného trhu.

Organizujeme ročně velké množství akcí, odbornými semináři počínaje, přes konference, diskusní kulaté stoly, dotazníková šetření, přes podnikatelské mise doprovázející ústavní činitele do zahraničí a návštěvy významných zahraničních hostů až po setkání na nejvyšší politické úrovni.

Řada věcí se nám daří, některé nemoci jsou však systémově chronické a vyžadují ještě větší společný tlak na změny. Máme ale mezi sebou profesionály, kteří umí zkoumat stohy zákonů, dokážou se scházet a vydávat společná stanoviska a lobovat za ně. A máme mezi sebou angažované lidi, i z řad našich členů, kterým jde o věc.

Svaz průmyslu a dopravy ČR znamená tradici, profesionalitu, sílu obhajoby zájmů byznysu. Je sdružením těch, kteří chtějí tuto zemi posunovat dál směrem k její konkurenceschopnosti a prosperitě.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
kategorie O nás
zpět