Zavřít

O konferenci měli účastníci velký zájem

7/8
Účastníci se zajímali také o přípravu na budoucí přání zákazníka, získávání podpory pro změnu či optimální využití potenciálu zaměstnanců v týmu.