Zavřít

Martin Dančišin

7/12

Podle Martina Dančišina z advokátní kanceláře GLATZOVA & Co, by mělo dojít k omezujícím úpravám v zákonu o soudcích a v insolvenčním zákonu. „Mělo by v něm být uvedeno, že do pravomocného skončení řízení o vylučovací žalobě nebude insolvenční správce oprávněn věc, jíž se řízení týká, zpeněžit ani s věcí jakkoli nakládat či s věcí disponovat či užívat,“ uvedl.