Zavřít

Předsedkyně TA ČR Rut Bízková

9/12
Kromě partnerů ze soukromého sektoru se na kampani podílejí i další instituce jako je vládní agentura CzechInvest a Technologická agentura ČR (TA ČR). Společně se SP ČR vyhlásila v rámci jeho aktivit výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a pro studenty vysokých technických a uměleckých vysokých škol. „Výtvarnou soutěží chceme upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí řešení, je jen jedna. Projevuje se stejně ve výzkumu a inovacích jako v umění,“ říká předsedkyně TA ČR Rut Bízková.