Zavřít

Seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj

3/8
Paní Ilona Součková z Generálního finančního ředitelství (GFŘ) hovořila o vývoji legislativy a judikatury k odečitatelné položce na vědu a výzkum. Zdůraznila, že GFŘ momentálně hledá cestu k zajištění spolupráce s odborníky, kteří by potvrdili oprávněnost výdajů firem na výzkum a vývoj pro uplatnění odčitatelné položky ze základu daně.