Zavřít

Seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj

4/8
Člen představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR) Miroslav Janeček hovořil o vývoji využití daňových úlev na výzkum a vývoj a problematice tzv. prvku novosti. Uvedl, že TA ČR disponuje odbornou kompetencí, tedy znalostmi a zkušenostmi, aby mohla efektivně vstoupit do této problematiky a v této věci se účinně angažovat. „Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se při posouzení novosti vychází ze stejných principů, zejména pak z tzv. Frascatti manuálu. Bez ohledu na přesný výklad definicí, který se může v různých státech mírně lišit, je ale vždy klíčem to, aby v rámci projektů VaV vznikaly nové znalosti a dovednosti,“ dodal Janeček.