Zavřít

Seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj

5/8
V souvislosti s prováděním daňových kontrol Ilona Součková říká, že prvek novosti není v této souvislosti předmětem nejčastějších sporů. „Poplatníci nejvíce chybují ve formálních náležitostech projektů a v uplatnění nákladů v odpočtu. V návaznosti na kontroly prvku novosti je tak potřeba znaleckých posudků okrajová,“ konstatovala.