Zavřít

Seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj

8/8
Celkově zástupci firem v diskusi upozorňovali na přetrvávající nejasnosti, například v oblasti časového rozlišení nákladů na VaV, ale vítají, že se SP ČR spolu s KDP ČR a zástupci státní správy snaží tuto problematiku firmám zpřehlednit.