Novoroční poselství prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka

HANAK blahopřání

Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy ČR,

rok 2017 bude rokem volebním, spojeným s kampaní politických stran, které se jistě budou předhánět v populistických slibech voličům. Již nyní je patrné, že vládní koalice není v řadě klíčových otázek jednotná a dá se předpokládat, že situace se nezlepší. To pro nás není dobrá zpráva.

Jedním z klíčových problémů podnikatelské sféry je nedostatek pracovníků, to se týká absolutní většiny zaměstnavatelů napříč odvětvími. Situace je dramatická zejména v nabídce technických profesí. Přirozeně jsme nepředpokládali, že situaci obrátí námi vyhlášený Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, byť se částečně i díky jemu podařilo zastavit propad zájmu o některé školské obory a začíná se reformovat vzdělávací systém. Na trhu práce se tento vývoj odrazí až později, proto je třeba provést další změny. Musí se výrazně zvýšit mobilita pracovníků jak domácích, tak i z kulturně blízkého zahraničí. I v příštím roce budeme důrazně vyžadovat kroky ke zlepšení čerpání strukturálních fondů. Je to pro nás i naše členské firmy priorita. Vláda nemůže otálet při přípravě zcela nové stavební legislativy, která by konečně naplnila její programové prohlášení a zkrátila a zjednodušila stavební řízení.Urychlit by se měly práce v digitální agendě, hrajeme rozhodující roli při tlaku na politiky v zavádění digitalizace a ve zvedání tématu Průmyslu 4.0. Otálení a přešlapování se nám může vymstít, svět na nás

nečeká. Aktuálně řešíme kybernetickou bezpečnost a s ní spojené negativní dopady na podnikání. Výrazně se angažujeme v oblasti energetiky. Znepokojují nás zprávy z Bruselu a snahy zpřísňovat cíle v energetických úsporách s obrovskými dopady do nákladů firem. Nezlepšila se situace v administrativní náročnosti spojené s plněním daňových povinností. Potýkáme se s tlakem na zvyšování minimální mzdy a mezd obecně, se snahami o zavádění povinného pátého týdne dovolené a zrušení karenční doby a dalšími návrhy některých politických stran a odborů.

Témat a problémů je mnoho, některé se nám společně daří řešit. Zamezili jsme mnohým návrhům, které by výrazně zhoršily podmínky podnikání. Politické turbulence, jichž jsme svědky, a blížící se volby odsouvají potřebná řešení. Přeji si, aby současná vládní koalice na předvolebních shromážděních nezapomněla na své závazky i k nám podnikatelům, kteří vytváříme hodnoty, a pokračovala v potřebných změnách. Některé z nich tato vláda již nedokončí, ale měla by připravit základ i pro příští vládu. Nemusím zdůrazňovat, jak důležitá je pro nás kontinuita, předvídatelnost a stabilita, a to jak v podnikání, tak v politickém rozhodování a legislativě.

Vážení, přeji Vám, členům našeho Svazu, partnerům a všem příznivcům krásné vánoční svátky, úspěšný rok 2017 v podnikání, práci i osobním životě. Přeji Vám také pevné zdraví.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Rozhovory
zpět