Tři otázky pro Eduarda Muřického

Náměstek ministra průmyslu a obchodu byl jedním z mentorů na BUSINESS škole SP ČR.

muri

Co si z prvního ročníku setkání vybraných studentů s odborníky, politiky a zástupci byznysu odvážíte?

Dalo mi obrovskou inspiraci do další práce, protože entusiasmus a nadšení těch mladých mozků jsou silně nakažlivé. Je to nová energie do života.

Důležité je, že si na nic nestěžovali. Chtějí být aktivní a překvapil mě jejich pozitivní přístup. Jsou tady studenti z různých oborů a ti humanitně zaměření vidí věci jinak, než ti z technických škol, a já si myslím, že to je správné. Nikdo nemáme absolutní pravdu a pohled na to, jak vidíme společnost, je různorodý.

Zaznamenal jsem zde velký zájem studentů o jednosemestrální povinné praxe, které už některé fakulty a školy zavedly. Někteří studenti ovšem říkají, že tuto možnost na své škole nemají, i když by ji chtěli a chtěly by ji i firmy. Kdyby se nám tohle povedlo zavést, tak by to byl významný posun - kdyby bylo standardem, že student půl roku svého studia stráví v reálné praxi, kde se bude věnovat ideálně třeba výzkumu a vývoji nebo reálnému provozu. Kdyby se jim tam v ideálním případě věnoval zkušený mentor nebo kouč, to by jednoznačně pomohlo a posunulo nás dopředu.

BUSINESS škola byla součástí programu kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. Jak její průběh hodnotíte?

Myslím si, že by to po roce rozhodně skončit nemělo. Subjektivně mám dojem, že se o tomto tématu více hovoří a je více vidět v médiích tak, jak jsme to všichni společně chtěli. Ale nesmíme to nechat být, protože jsme jen v polovině cesty.

Aktuálním tématem dnešních dní je Průmysl 4.0. Jak vidíte šance ČR v zavádění této strategie?

Věřím tomu, že se nám podaří dotáhnout do konce akční plán, který máme předložit do vlády. Určitou zárukou by mělo být, že ho netvoříme jen my sami, ale také zástupci průmyslových podniků a akademická sféra, to znamená především školy a výzkumná pracoviště. My tento proces řídíme a bude na nás, abychom předložili opatření pro exekutivu, aby se dotáhla do konce a také abychom na ně sehnali prostředky. I zde „méně je více“, proto chceme, aby konkrétních úkolů bylo méně a abychom je skutečně realizovali.

Nechceme nějaké složité strategie, protože se změny budou týkat prakticky celého průmyslu a nejen jeho, ale i navazujících činností – logistiky, dopravy i částečně služeb. Je to čtvrtá průmyslová revoluce, která tady už je a byla by zde i tehdy, kdybychom na ni nereagovali. Buďme proto připraveni, abychom ji využili a našli díky ní výhodu.

Jiří Janda
/
kategorie Rozhovory
zpět