Tři otázky pro Milenu Jabůrkovou

Členka představenstva SP ČR komentuje rozsudek soudního dvora, který zrušil platnost Safe Harbor.

Jabůrková

Jaký praktický dopad má na evropský byznys rozsudek Evropského soudního dvora, který v říjnu zrušil platnost zjednodušeného mechanismu přenášení dat mezi podniky v Evropě a USA?

Velmi neblahý. Znemožňuje využít mechanismu Safe Harbor k přenášení osobních dat jak uvnitř firmy, tak i v meziobchodním styku. Uvádí podniky do chaosu a právní nejistoty, protože i alternativní mechanismy, které mohou být pro takový převod použity zneplatněny na stejném principu jako Safe Harbor. Někteří komentátoři hovoří o zneplatnění Safe Harboru jako o „střelbě do vlastní nohy“ – na jednu stranu Evropa podporuje malé a střední firmy a digitální ekonomiku, na druhou si sama staví bariéry ohledně transferu dat a spolupráce s USA.

Týká se to samozřejmě i českých firem a startupů, které díky transatlantické spolupráci mohou získat významnou podporu od amerických investorů. Jedna z analýz uvádí, že v postatě každá evropská firma, která vyvíjí aplikace a prodává je na (americké) platformě Google Play nebo Apple Store, se tak potenciálně dostává do problémů.

Dopad to může mít i na ochotu zahraničních firem investovat do Evropy. Je to složité, pokud nemůžete přenášet data zaměstnanců v rámci vlastní společnosti, pokud máte pobočky na obou stranách Atlantiku, neboť je praxí, že v rámci korporací jsou lidské zdroje řízeny centrálně.

Dochází také v podstatě k dezintegraci jednotného digitálního trhu, neboť jednotlivé úřady na ochranu osobních údajů v členských státech mohou kdykoliv mechanismy přenosu dat napadnout. Bylo tedy významně oslabeno postavení Evropské komise při vyjednávání nového mechanismu i právní jistota a udržitelnost nového systému. Tato situace může mít vliv i na dojednání TTIPu.

Jak by mohly vláda a Evropská komise v této situaci firmám pomoci?

Nejen vláda, ale i Rada EU by se měly aktivně zapojit do vytváření mechanismu, který bude funkční a udržitelný a také tlačit na Evropskou komisi, aby došlo k urychlenému dosažení dohody s americkými partnery. Vzhledem ke změněné politické situaci by měla mít Evropská komise od členských států k vyjednávání jasný mandát.

Co se stane, pokud instituce při řešení této kauzy selžou anebo budou nečinné?

Dojde k lokalizaci a další fragmentaci digitálního trhu, nárůstu byrokracie a finančních nároků pro firmy. Dojde k prohloubení právního chaosu, ztížení přístupu k investicím jako pro naše firmy v zahraničí a také příchozí investice do EU. Bude to znamenat snížení inovačního potenciálu evropského prostoru.

Jiří Janda
/
kategorie Rozhovory
zpět