Tři otázky pro Manažerku roku Radku Prokopovou

Představujeme vítězku soutěže MANAŽER ROKU 2015, výkonnou ředitelku společnosti Alca plast, s.r.o.

prokopova


Co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2015?

Za výrazný úspěch, na kterém jsem se v loňském roce podílela, pokládám výstavbu nové výrobní a skladovací haly v Břeclavi, která rozšíří portfolio a objem produkce našich výrobků. Velmi si také cením toho, že naše společnost permanentně roste a rozšiřuje své výrobní i obchodní aktivity, a že i navzdory rostoucí konkurenci v odvětví, ve kterém působíme, dokážeme zvyšovat obrat, rozšiřovat náš obchodní rádius a vytvářet pracovní příležitosti pro kvalifikované pracovníky.

V neposlední řadě jsem nesmírně ráda, že se v naší společnosti daří udržovat ducha ‚rodinné‘ firmy, a to i přesto, že se řady našich spolupracovníků rychle rozrůstají. To vše jsou věci, jak pevně věřím, které každý den s týmem svých spolupracovníků ovlivňuji a spoluvytvářím.

V čem považujete soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

V prvé řadě bych ráda zmínila fakt, že bych prostřednictvím této soutěže ráda rozšířila povědomí o naší společnosti i mimo oblast, ve které působíme. Příběhem naší společnosti i jejími výsledky bych ráda přispěla či pomohla při rozhodování všech, kteří zvažují možnost založení firmy, a stojí před zásadním osobním rozhodnutím, zda začít podnikat či nikoliv. Osobně se též velmi těším na setkání se zajímavými a inspirativními lidmi z nejrůznějších oblastí společnosti a byznysu, s nimiž bych ráda diskutovala jejich osobní zkušenosti z podnikání či manažerské praxe.

Hovoří se o nástupu kybernetické revoluce pod názvem Průmysl 4.0, která má digitálně propojit všechny úrovně tvorby přidané hodnoty - od vývoje výrobku až po logistiku, což ovlivní vývoj ekonomiky i celé společnosti. Připravujete se na ni? Jak se podle Vás v příštích letech projeví na Vaší společnosti?

Požadavky trhu i celospolečenské posuny citlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Již dnes je drtivá většina našich výrobních provozů automatizována a funguje takříkajíc bez „zásahu“ lidské ruky. Osobně velmi vítám jakékoliv změny či posuny směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a stabilizaci pracovních míst na jedné straně a zlepšení podnikatelského prostředí resp. užitných a kvalitativních vlastností finálních výrobků pro konečné spotřebitele na straně druhé. V případě, že tato průmyslová revoluce přinese nám i našim zákazníkům vyšší užitnou hodnotu, velmi rádi budeme ne formou revoluce, nýbrž evoluce, implementovat racionální a systémová opatření.Jiří Janda
/
kategorie Rozhovory
zpět