Tři otázky pro Manažera roku Miroslava Dvořáka

Představujeme vítěze soutěže MANAŽER ROKU, předsedu představenstva MOTOR JIKOV Group a.s.

DSC 2937

Co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2015?

Za největší úspěch pokládám mé rozhodnutí o změně uspořádání našich společností, a to z procesu výrobkového na technologický. Společnosti jsou tak nově děleny dle oborů – slévárenství, obrábění a montážní procesy. Jedná se o složitou restrukturalizaci, která vede k maximálnímu odbornému využití našich lidí, investic, a tím i k postupnému nastavování procesu Průmyslu 4.0. A rád bych zmínil i další mé rozhodnutí, které se potvrdilo jako správné, jímž je investovat nemalé prostředky do vývoje ekologického projektu plnících stanic na CNG (zemní plyn) pro všechny druhy vozidel. Tento projekt se stává jedním z našich nosných programů, který výrazně přispívá k ochraně životního prostředí.

V čem považujete soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

Přináší možnost určitého porovnání lidí v branži, a pro ty, kteří uspějí, jde pochopitelně o jistou odměnu a potvrzení toho, že jejich práce a to co dokázali, snese nejvyšší republikové srovnání.

Již jste hovořil o očekávaném nástupu kybernetické revoluce pod názvem Průmysl 4.0, který má digitálně propojit všechny úrovně tvorby přidané hodnoty - od vývoje výrobku až po logistiku, což ovlivní vývoj ekonomiky i celé společnosti. Jak se podle Vás v příštích letech projeví na Vaší společnosti?

Přínos pro firmy vidím zejména v osvětě a zviditelnění se průmyslu jako takového, z čehož vyplývá i možný větší zájem lidí o tento segment hospodářství. S jakou razancí a tempem se bude myšlenka Průmyslu 4.0 realizovat, záleží na každé firmě, ale podle mě je z hlediska konkurenceschopnosti nezbytná! My sami v MOTORU JIKOV již dnes do nových projektů pořizujeme plně automatizované pracoviště včetně jejich propojení na celý výrobní proces.

Foto: Jiří Vacek

Jiří Janda
/
kategorie Rozhovory
zpět