Novela stavebního zákona nenaplnila očekávání

Vláda odsouhlasila novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů, která však podle SP ČR nenaplnila očekávání. SP ČR vládu podpořil v jejím programovém prohlášení zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Na to, že práce trvala přes dva roky, jsou výsledky nedostatečné.

Novela vznikala více než dva roky a do praxe zavádí nové instituty, které by měly přispět ke zrychlení a zjednodušení povolovacího řízení. Zkušenosti členů SP ČR a diskuse s investory potvrzují totiž, že povolovací procesy jsou v ČR jednou z kritických bariér investičního prostředí. Podle Zprávy Doing Business 2016 je ČR v rychlosti povolovacích řízení až na 127. místě ze 189 sledovaných zemí. Oprávněný je proto požadavek SP ČR urychlit povolování staveb a v maximální míře ho propojovat a koncentrovat na jednom stavebním úřadu.

Požadavek SP ČR byl od počátku jednoznačný, a to umožnit, aby stavebník jakéhokoliv záměru neobíhal desítky jednotlivých úřadů, ale požádal pouze jeden stavební úřad, který vydá jedno povolení, na jehož základě může stavebník zahájit realizaci stavby. Tím by mohla probíhat i případná odvolací řízení „na jednou“ a neprotahovala by tak neúměrně celý povolovací proces.

Diskutovaná novela stavebního zákona neřeší tento logický a jednoduchý požadavek stoprocentně, některé dílčí aspekty se přesto dají hodnotit pozitivně. Jde například o institut provázání společného územního a stavebního řízení s procesem EIA, upřesnění obsahu a rozsahu závazných stanovisek, úpravy mechanismů pro změny územně plánovacích dokumentací, zkrácení některých lhůt pro rozhodování stavebních úřadů.

Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

kategorie Tiskové zprávy
zpět