Středoevropský průmysl trápí tržní status Číny a regulace ochrany dat

IMG 0073


Zejména o citlivé otázce udělení tržního statutu Číně a o adaptaci všeobecného nařízení o ochraně dat jednali dnes na Slovensku na Štrbském plese zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů střední a východní Evropy. Představitelé České republiky, kterou zastupoval Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska se sešli na svém pravidelném podzimním zasedání tzv. Středoevropské iniciativy (CEE Initiative), aby se dohodli na společných krocích, a to i ve vztahu k dalším strategickým tématům – jak dál s CETA a TTIP, dopady Brexitu na vnitřní trh či budoucí reforma EU.

„Úzká spolupráce svazů střední a východní Evropy, která trvá již jedenáctý rok, opět prokázala svůj význam a schopnost vyhodnotit ekonomickou situaci v regionu, definovat společné problémy a sjednotit se na společné akci, kde je to naléhavě potřebné,“ uvedl k výsledkům jednání viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký.

Konkrétní výstup Středoevropské iniciativy:
Společná deklarace adresovaná vládám dotčených zemí střední a východní Evropy (SVE) k netransparentní situaci kolem tržního statutu Číny. Čína je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů zemí střední a východní Evropy, tak jako pro celou EU. V deklaraci se uvádí:My podniky operující v zemích SVE na konstruktivním a otevřeném dialogu s našimi partnery v Číně, a stejně tak na vzájemném porozuměni, současně nás však znepokojují zvyšující se intervence čínského státu do vlastní ekonomiky, růstající nadkapacity, ztráta evropského know-how a zničující vliv dumpingu na rostoucím počtu trhů.“


V prohlášení dále stojí: „Voláme po tom, aby naše vlády trvaly na tom, že právní rámec na obranu našich podniků zůstal zachován a byl ještě posílen.Evropská komise musí trvat na naplnění stávajících pěti kritérií pro přiznání statusu tržní ekonomiky v jakékoliv nové antidumpingové metodologii vůči Číně“.

Letošní již 21. zasedání CEE Initiative hostila slovenská Republiková unie zaměstnavatelských svazů (RUZ) ve dnech 13. – 14. 10. 2016.

CEE Initiative, která již od roku 2005 přivádí ke společnému jednacímu stolu zástupce zaměstnavatelských a podnikatelských svazů SVE – České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska, členů BusinessEurope. Pravidelně se scházejí, aby vyhodnotili stav ekonomiky a zaměstnanosti v regionu SVE, definovali společné priority a reagovali na obavy a problémy průmyslníků a podnikatelů. Jedním z hlavních bodů agendy byla budoucnost společné obchodní politiky EU, tak aby se stala, aby silným faktorem růstu a konkurenceschopnosti EU v globálním prostředí. Zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů SVE jednomyslně podpořili podpis CETA na summitu EU-Kanada 27. 10. 2016 a pokračování jednání TTIP. Velké znepokojení středoevropského byznysu panuje kolem nejisté situace ohledně potenciálního udělení tržního statutu Číně po datu  11. 12. 2016, kdy vyprší platnost některých ustanovení přístupového protokolu Číny k WTO. Dosud nepanuje shoda na právním výkladu otázky, zda z této změny vyplývá členům WTO mezinárodněprávní závazek změnit metodu výpočtu antidumpingových cel na dovozy z ČLR a fakticky tak Číně přiznat status tržní ekonomiky. Byznys očekává výsledky hloubkové dopadové studie EK k jednotlivých scénářů možného postupu ve věci přiznání statusu tržní ekonomiky Číně.

Druhým naléhavým tématem byla adaptace Všeobecného nařízení EU k ochraně dat (GDPR). Jednotný digitální trh v Evropě. S ohledem na to, jakou zásadní úlohu sehrávají osobní data v digitální ekonomice, je nezbytné, aby adaptace GDPR nebyla na překážku rozvoje jednotného digitálního trhu v Evropě. Proto musí EU společně s členskými státy zajistit, aby adaptace GDPR byla harmonizována a nebránila rozvoji nových technologií a inovací. Jednalo se o první diskusi Středoevropské iniciativy k tomuto tématu, jejím cílem bylo vyzdvihnout důležitost a naléhavost jednotné adaptace GDPR ve všech Členských státech pro byznys i veřejnou správu. Členové Středoevropské iniciativy budou sledovat vývoj a spolupracovat v souladu s jednotící linií BusinessEurope.

Vzhledem tomu, že říjnové zasedání Středoevropské platformy bylo prvním zasedáním po rozhodnutí UK odejít z EU, na agendě byla i téma zaměřená na budoucí reformu EU a na dopady Brexitu na politiky EU a především na další fungování vnitřního trhu. UK je velký podporovatel vnitřního trhu hegemon skupiny stejně smýšlejících zemí podporující vnitřní trh a lídr v mnoha oblastech, především v oblasti digitální ekonomiky, službách a better regulation.

Ke stažení:
Tisková zpráva k setkání středoevropského byznysu
Společné prohlášení k MES Čína v AJ/Common Declaration of MES to China

Aktualizováno: 17.10.2016

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět