VIDEO: Potřebujeme účinnější politiku zaměstnanosti

IMG 4730


Cílené programy na podporu regionální mobility pracovníků, zlepšení filtrování uchazečů o zaměstnání a jejich motivování k nástupu do práce, včetně zvýšení motivace příjemců dávek , zaměření se na uchazeče o práci se základním vzděláním, zachování funkčnosti nekolidujících zaměstnání (tj. pracovní nebo služební poměr, který lze vykonávat i v době evidence na úřadu práce) a současně omezení jejich zneužívání. A také další otevírání dveří pro zahraniční pracovníky, zejména z Ukrajiny. To jsou návrhy, které předložili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na dnešním jednání tripartity (132. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody).

Ukazuje se totiž, že dosavadní politika zaměstnanosti nedokáže zajistit firmám dostatek pracovníků. Počet volných pracovních míst se trvale zvyšuje a podle informací z letošního září jich nabízejí již 141 tisíc. projednávanému tématu předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) analýzu Vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce z října 2016. "Předložená analýza jasně ukazuje, že jsme na hranicích našich možností a vyčerpali jsme potenciál pracovníků registrovaných na úřadech práce. Zároveň chybí akční plán pro to, jak dostat pracovníky se základním vzděláním zpět do práce." uvedl na jednání tripartity viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Vzhledem k přetrvávající nerovnováze na trhu práce SP ČR požaduje vyhodnocení pilotního projektu regionální mobility, včetně toho, jak jsou využívány příspěvky k podpoře regionální mobility v jednotlivých krajích. Podle zjištění SP ČR mezi jeho členskými firmami je projekt na regionální mobilitu využívám minimálně, a to pouhými 10 % respondentů. Navíc zkušenosti řady firem jsou spíše negativní „Potřebujeme cílené programy,“ zdůraznil Jan Rafaj.

Podle zjištění SP ČR je největší problém najít vhodné zaměstnance na poptávané pozice, kteří by byli motivováni a chtěli by pracovat. Téměř dvě třetiny respondentů poukazují na to, že uchazeči o zaměstnání, kteří se objeví na personálních odděleních firem, nemají skutečný zájem o práci. Výsledkem průzkumu je i zjištění, že se zlepšila činnost úřadů práce. Přesto drtivá většina firem (83%) pro nábor nových pracovníků využívá personální agentury.

Jak dále zjistil SP ČR, jeho členské firmy nejsou dostatečně obeznámeny s opatřeními aktivní politiky zaměstnanosti. Dokonce 14 % respondentů o opatřeních nic neví. Navíc zaměstnavatelé poukazují na neúměrnou administrativní zátěž a nízkou efektivitu nabízených opatření. Nejlépe z nich byly hodnoceny investiční pobídky na vytváření nových pracovních míst a cílené programy k řešení zaměstnanosti.

SP ČR také požaduje další otevření trhu práce pro zahraniční pracovníky. Například v projektu Režim Ukrajina pro nízko a středněkvalifikované pracovníky, na němž SP ČR aktivně spolupracuje, je poptávka tak vysoká, že již přesahuje kvóty 300 osob měsíčně a žádosti tak musí být přesouvány na další měsíc.

Tisková zpráve ke stažení zde.

Přehrajte si záznam z tiskové konference po jednání tripartity na Youtube kanále Úřadu vlády.

Foto: Úřad vlády ČR

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět