Barometr průmyslu: Optimismus firem sráží podnikatelské prostředí

DSC 0688

Firmy v České republice zůstávají letos optimistické, v následujících šesti měsících téměř třetina z nich očekává nárůst zakázek, 60 procent dalších předpokládá stejný objem zakázek. Dobrou kondici průmyslu potvrzuje fakt, že velká část tuzemských firem chce pokračovat v investicích, a v řadě případů i do nových investic nad rámec obnovy. Firmy předpokládají nárůst mezd v průměru o 2,7 %. Letos plánují nábor relativně malého počtu pracovníků, a to o 0,6 % vzhledem k vysoké zaměstnanosti a nedostatku lidí.

Takové jsou závěry podzimního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České národní banky mezi tuzemskými firmami. „Dobrou zprávou je, že firmy mají chuť investovat a že nemalá část očekává zvýšení zakázek. Díky lepší kondici zvedají i mzdy,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar. Šetření mezi nefinančními podniky sleduje řadu dalších ukazatelů jako cenová očekávání, dostupnost úvěrů, využití eur v tuzemských transakcích či situaci ohledně zajištění proti kurzovému riziku: Podíl zajištění dále klesl a je blízko historickém minimu. Ve 3. čtvrtletí 2016 firmy měly proti kurzovému riziku zajištěných necelých třicet procent (29,8 %) exportu. Například ve 4. čtvrtletí loňského roku to bylo 45,5 %.

„Míra kurzového zajištění exportu se blíží historickému minimu. Předpokládám, že exportéři se začnou zajišťovat ve větší míře před koncem kurzového závazku, tedy v první polovině příštího roku,“ uvedl Radek Špicar. Podstatná je predikovatelnost kurzového vývoje, aby podniky neutrpěly kurzovou ztrátu nebo jim výrazně nerostly náklady na kurzové zajištění.

Podle průzkumu vysoká otevřenost české ekonomiky a její zapojení do globálních řetězců vede k rozšiřování transakcí v EURO. Eurové transakce jsou používány mezi odběrateli i dodavateli – residenty. Ve třetím čtvrtletí platby dodavatelům rezidentům v eurech činily podobně jako v minulých čtvrtletích zhruba 19 % celkových plateb dodavatelům a inkasa v eurech od odběratelů residentů zhruba 17 %.

Šetření zjišťovalo kvalitu podnikatelského prostředí, která se podle zaměstnavatelů za poslední rok nezlepšila. Nadále převažují u většiny ukazatelů negativa, která jsou ovlivněna nastavením podmínek ze strany státu. Firmy dokonce poukazují v řadě aspektů na zhoršení, což se týká například byrokracie (32 %). Na zhoršení poukazují také v případě dopravní infrastruktury (15 %). „Obrázek podnikatelského prostředí je z pohledu podnikatelů v ČR převážně negativní. Upozorňují na přetrvávající byrokracii, kvalitu legislativy, špatnou dopravní infrastrukturu,“ uvedl Radek Špicar. K tomu je silným omezujícím faktorem nedostatek kvalifikované pracovní síly.

SP ČR a ČNB každé čtvrtletí provádí šetření mezi nefinančními podniky, a to pravidelně roku 2011. Dodnes se jich uskutečnilo již 22 šetření. Jde o společný projekt, který je v Evropě unikátní. Šetření za 3. čtvrtletí 2016 se zúčastnilo 169 respondentů.

Databáze časových řad je dostupná na stránkách ČNB.

Výsledky šetření v širší verzi s komentáři k jednotlivým výsledkům najdete také v rubrice Může vás zajímat – Ankety a šetření.

Ke stažení:
Tisková zpráva Barometr průmyslu
Prezentace Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 3. čtvrtletí 2016 - Barometr průmyslu (kratší verze)

Prezentace Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 3. čtvrtletí 2016 - Barometr průmyslu (plná verze)

 

Barometr průmyslu 2016

9 fotografií Vstupte
Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět