Matematika je pro uplatnění v moderním průmyslu klíčová

8

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje povinnou maturity z matematiky, což byl jeden z dlouhodobých požadavků zaměstnavatelských organizací, směřující ke zvýšení kvality absolventů a zlepšení jejich připravenosti pro další studium či výkon zvolené profese. Navíc bude pro nadcházející období Průmyslu 4.0 potřeba kvalitních absolventů technických a přírodovědných oborů, kteří budou rozumět „jazyku vědy“ – tj. matematice.

"Matematika je pro logiku a uplatnění v moderním průmyslu a klíčová. Svaz průmyslu a dopravy ČR výrazně pracuje na tom, aby došlo k propojení praxe a vzdělávacího systému. Podporujeme proto kromě povinné maturity z matematiky i reformu financování, která zruší honbu za počtem hlav."  uvedl 1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj, který dnes vystoupil na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na téma odborné vzdělávání.

Schválené nařízení vlády, stanovující obory s povinnou matematikou, vnímá SP ČR jako akceptovatelný kompromis, který zajistí, že nedojde ke spekulativnímu přelivu žáků do oborů, které by povinnou matematiku nařízenou neměly. Navržený dvoustupňový postup, kdy v roce 2021 začnou maturovat z matematiky gymnaziální a lyceální obory a ostatní obory je budou s odstupem 1 roku následovat, vidíme jako vhodný k tomu, aby všechny typy oborů měly na přípravu dostatečné množství času.

Pro podporu úspěšného  zavedení povinné zkoušky z matematiky od roku 2021 resp. 2022 je podle SP ČR také nutné:

  •  zlepšit výuku MAT zejména na 2. stupni základní školy, připravit metodické a praktické pomůcky výuky MAT, zlepšit pregraduální přípravu učitelů MAT
  • přehodnotit („rekalibrovat“) nastavení náročnosti didaktických testů CERMATu, vzhledem k náročnosti testů z ostatních předmětů (ČJ, AJ, NJ…)
  • realizovat mediální kampaň, která by široké veřejnosti představila důležitost a všeobecnost aplikací matematiky a matematických postupů a pomohla odbourat „strach“ z matematiky (např. podle vzoru obdobné kampaně při zavádění povinné MAT v roce 2010 v Polsku)

SP ČR nevidí důvod k opětovnému zrušení povinné maturity z matematiky v situaci, kdy se na ní shodl v roce 2016 Parlament ČR a povinná maturita z matematiky má podporu i mimo vládní koalici a doporučujeme senátorům schválit návrh novely školského zákona bez pozměňovacích návrhů, tedy ve znění v jakém ji schválila Poslanecká sněmovna.

Foto: MŠMT, Pixabay.com

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět