Není důvod, aby BREXIT narušil vzájemný volný obchod

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s ostatními evropskými byznysovými svazy z BusinessEurope* vyzývá Evropskou unii (EU) a Velkou Británii (VB) ke konstruktivní vyjednávání s cílem zachovat integritu společného trhu. Evropští podnikatelé uvítají, pokud obě strany přistoupí k vyjednávání o BREXITU věcně a zajistí plynulý přechod k budoucí dohodě o volném obchodu. SP ČR prosazuje co nejužší ekonomické vazby mezi EU a VB a varuje před případnými obchodními překážkami.

„Volný obchod mezi EU a VB je prioritou. Vyjednavači se musí soustředit na jednoznačná vyjádření a výklady ve vztahu k volnému obchodu a snažit se, aby proces přechodu k budoucí dohodě o volném obchodu proběhl plynule. Přístup na společný evropský trh by měl být pro obě strany bezbariérový a férový,“ uvedla generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Evropské zaměstnavatelské federace sdružené v BusinessEurope, včetně SP ČR, apelují na vyjednavače, aby nový model vztahů mezi VB a EU respektoval následující principy:

  • zachování integrity společného trhu,
  • zachování co nejužších ekonomických vztahů mezi EU a Británií,
  • zajištění plynulého přechodu k budoucí obchodní dohodě, 
  • omezení negativních dopadů BREXITU na evropské obyvatele a firmy,
  • nastolení právní jistoty v co nejkratší možné době, s využitím schůdných a časově reálných opatření.

„Vzájemný obchod mezi tuzemskými firmami a těmi z Velké Británie by se neměl komplikovat, poněvadž z něj profitují obě strany. Volný obchod vyplývá jako jasné priorita a brexit by jej neměl ohrozit, uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Tisková zpráva ke stažení zde.

* BusinessEurope – Evropská podnikatelská konfederace je zájmová skupina zastupující podniky všech velikostí v Evropské unii a šesti evropských zemí, které nejsou členy EU. Členy Svazu jsou 40 národních průmyslových a zaměstnavatelských organizací, včetně SP ČR, https://www.businesseurope.eu

Gbelec Ondřej
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět