Komentář prezidenta SP ČR k registru smluv

Svaz průmyslu a dopravy ČR sleduje problematiku registru smluv od začátku. „I když protikorupční program vlády jako takový vítáme, současné platné znění registru smluv se tomuto záměru vymklo. Popírá totiž rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem. Povinnost se tak dnes týká i podniků, které s prostředky státu nehospodaří, a to je na trhu znevýhodňuje. Proto SP ČR vítá novelu, kterou dnes projednala vláda. Ta navrhuje zúžit počet povinných subjektů a smluv. Z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyjímá například národní podniky, kolektivní smlouvy nebo smlouvy mezi podniky a veřejnými školami či výzkumnými ústavy,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. 

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět