Komentář SP ČR k volbám ve Velké Británii

Svaz průmyslu a dopravy ČR pečlivě sleduje politický vývoj ve Velké Británii.

„Velká Británie je pro české exportéry čtvrtou největší vývozní destinací. Zachování volného obchodu s ní je pro naše firmy prioritou. Věříme, že nová britská vláda, ať už většinová nebo menšinová, ať levicová nebo pravicová, se zasadí, aby bruselské vyjednávání o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU pokračovala v přátelském duchu a konstruktivní atmosféře. Chaotická politika by přinesla značné škody na obou stranách. Vyjednavači se musí vyvarovat jakékoli dvojznačnosti výkladů ve vztahu k volnému obchodu a snažit se, aby proces proběhl plynule. Přístup na společný evropský trh by se měl opírat o vyvážený poměr mezi právy a povinnostmi mezi Británií a zeměmi EU,“  komentuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět