Návrh státního rozpočtu neodpovídá současnému vývoji ekonomiky

Současný návrh státního rozpočtu nezohledňuje cíl vést hospodaření České republiky k vyrovnanému rozpočtu. Návrh je předložen ve zhruba stejné struktuře jako v posledních letech. Přitom ekonomika v posledním období roste a odborné odhady předpokládají její další růst. Na rok 2018 navrhlo Ministerstvo financí ve státním rozpočtu deficit ve výši 50 mld. Kč, tedy pouze o 10 mld. Kč méně než ve schváleném rozpočtu pro letošní rok. Návrh na rok 2019 nepočítá se snížením deficitu vůbec, ponechává ho na cca 50 mld. Kč. Přitom v roce 2016 stát hospodařil s přibližně 130 miliardovým přebytkem oproti původnímu plánu. Svaz průmyslu a dopravy proto považuje návrh výše deficitu státního rozpočtu s ohledem na předpokládanou ekonomickou situaci a vzhledem ke skutečným výsledkům státního hospodaření za nepřiměřený.

 

„Požadujeme, aby hodnoty tvorby rozpočtu vycházely i z dat o skutečném plnění. V loňském roce stát hospodařil s konečným přebytkem přibližně 60 miliard korun, přitom Ministerstvo financí naplánovalo schodek 70 miliard. Proto hospodařit v příštím roce s padesátimiliardovým deficitem není správné. Obzvlášť, když se už několikátý rok česká ekonomika poměrně slušně roste. Pokud by měl být schodek, tak jen kvůli investicím,“  komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Vláda zvyšuje výdaje sociálního charakteru, osobní náklady a zvyšuje počet zaměstnanců ve veřejné správě. V návrhu se tak navyšuje řada tzv. mandatorních výdajů. Tím vytváří vyšší požadavky i do budoucna, kdy ekonomika nemusí růst. „Naopak výdaje na klíčová odvětví výzkumu a vývoje, která mají potenciál pomoct české ekonomice v dalším růstu včetně růstu přidané hodnoty a mezd, nezohledňuje návrh v potřebném rozsahu. Šetří se na nesprávném místě. Podpora výzkumu a vývoje zaručí do budoucna i příjmy do veřejných rozpočtů,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Nenaplňuje dokonce ani usnesení vlády, která 22. května schválila „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024“. Tento návrh poprvé za funkční období stávající vlády doporučil výrazně navýšit prostředky na aplikovaný výzkum, nezbytný zejména pro konkurenceschopnost průmyslu, ale i pro řadu dalších odvětví a resortů. Ministerstvo financí tak sestavilo rozpočet na rok 2018, který nereflektuje doporučení Rady pro výzkum vývoj a inovace, ale ani vládou schválené usnesení.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR také upozorňuje, že by rozpočet měl zohledňovat nutné výdaje pro přípravu firem i státních institucí na nové Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které v příštím roce nabude účinnosti. Zároveň připomíná, že výdaje na budování infrastruktury by měly vycházet z poslední aktualizace „Dopravních sektorových strategií“ a „Přehledu přípravy staveb“ pravidelně předkládaného tripartitě a Vládě.

 

Státní rozpočet je jedním ze základních nástrojů hospodářské politiky. Odráží se v něm přístup veřejného sektoru a vlády k hospodaření s veřejnými prostředky. Svaz průmyslu a dopravy ČR každoročně věnuje přípravě rozpočtu významnou pozornost a předložené návrhy podrobně studuje. Rozpočet by měl být sestaven tak, aby reflektoval reálné možnosti ekonomiky a pomohl zajistit dlouhodobou stabilitu veřejných financí. Struktura výdajů musí odpovídat prioritám hospodářské politiky vlády a potřebám ekonomiky. „Svaz preferuje dlouhodobou stabilitu a systémové změny před "naléváním" finančních prostředků do jednotlivých resortů. Chce, aby stát podpořil prioritní aktivity hospodářské politiky, které umožní dlouhodobý růst ekonomiky, a tím do budoucna zajistil i další příjmy. Nutné je si ale uvědomit, že ne všechno souvisí jen se státním rozpočtem. Finanční prostředky nestačí jen rozdělit, ale musí se s nimi také správně hospodařit,“ uzavírá Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tisková zpráva ke stažení zde.
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět