SP ČR: Nový ministr školství do voleb významné úkoly

V krátkém čase, zbývajícím do řádných voleb, má nový ministr školství Stanislav Štech několik významných úkolů. Musí se věnovat vyjednání rozpočtu školství adekvátního reálným potřebám škol a učitelů, nastavit transparentní financování sportu a dokončit zbývající legislativní úkoly.

„Doufáme, že nový ministr školství ve zbývajícím čase do řádných voleb věnuje významnou pozornost přípravě mladých lidí na život v digitální společnosti a také podpoře odborného vzdělávání a praktické výuky v reálném pracovním prostředí. Je to nezbytná podmínka rozvoje našeho hospodářství,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro digitální ekonomiku a vzdělávání.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět