SP ČR upozornil poslance na význam dohod o volném obchodu pro ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s poslanci debatoval o přínosech a rizicích dohod o volném obchodu a jejich dopadu na Českou republiku. Dnes na toto téma uspořádal diskuzi v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou poslance a předsedy ODS Petra Fialy. Svaz dlouhodobě podporuje diverzifikaci exportu stejně jako dohody o volném obchodu, tzv. Free Trade Agreement (FTA). Svaz poslance upozornil na dohody, které EU v současné době řeší. SP ČR předpokládá, že tyto dohody budou mít pozitivní vliv na české firmy, kterým otevřou nové příležitosti nebo jim usnadní a zlevní stávající obchody.

Dohody o volném obchodu jsou aktuálním tématem, což dokazuje i včerejší schválená dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou, tzv. CETA. Svaz tuto dohodu dlouhodobě podporoval, a proto vítá rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o její ratifikaci. CETA usnadní českým firmám přístup na kanadský trh například tím, že odstraní administrativní a technické překážky a liberalizuje obchod se službami.

Evropská unie v současnosti kromě dohody o volném obchodu s Kanadou projednává dohody s Japonskem či Vietnamem. V delším časovém horizontu pak řeší i dohody s USA (tzv. TTIP), Mexikem, Austrálií a Novým Zélandem.

„Chceme, aby ČR byla liberálním členem EU, co se týká volného obchodu a liberalizace obchodní politiky. Poslanci by měli být v takových praktických otázkách zvláště pragmatičtí a dohody nepolitizovat. Z obchodní politiky by se neměl stát předmět politického boje, protože tou se určují pravidla na dlouho dopředu a ne jen na jedno či dvě volební období. EU potřebuje kvalitní obchodní politiku a my chceme a musíme být její součástí,“ řekl Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR.

Tiskovová zpráva zde.