72,5 miliard korun je pro výstavbu dálnic nedostačující

KONCEPCE VODNÍ DOPRAVY KONEČNĚ SCHVÁLENA
Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz dopravy ČR (SD ČR) vítá, že téměř po dvou letech byla Vládou ČR schválena Koncepce vodní dopravy. Díky tomu bude investováno do vodní dopravy přes 14 miliard korun. Nejdůležitějším opatřením je plánovaná výstavba plavebních stupňů Přelouč a Děčín, které pomůže zajistit splavnost Labe. Pro Vltavu investice pomohou posílit turistický ruch a s tím spojený rozvoj regionu. „Vítáme vizi o stavbě potřebných plavebních stupňů a věříme, že podobně jako v Přelouči se rozhodne o finální podobě plavebního stupně Děčín co nejrychleji,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, na problém s výstavbou v Děčíně způsobenou environmentálními předpisy. Koncepce proto bude muset být do budoucna pravděpodobně aktualizována.
 
72,5 MLD. KČ JE NEDOSTAČUJÍCÍ PRO VÝSTAVBU DÁLNIC
Vláda nakonec porušila svůj původní slib a dohodu mezi ministrem Ťokem a ministrem Pilným, podle kterého měl být rozpočet na dopravu (původně ve výši 71 mld. Kč) zvýšen o 5 mld. Kč. Svaz tehdy žádal zvýšení alespoň o 13 mld., čímž by byla zajištěna příprava a výstavba nových klíčových komunikací pro příští rok (stanovisko zde). Přestože dopravní infrastruktura je klíčovým a jedním z nejdůležitějších předpokladů pro rozvoj hospodářství a investice do ní by napomohly vyřešit mnohdy zoufalou dopravní situaci a zamezit vysidlování některých regionů, bude nakonec rozpočet na dopravu zvýšen na pouhých 72,5 mld. Kč. Takový rozpočet na dopravu je zcela nedostatečný pro dálniční síť a ohrozí plánovanou výstavbu řady klíčových dopravních staveb. SP ČR a SD ČR považuje tento krok vlády za vysoce nezodpovědný. Navíc jde proti veškerým proklamacím o prioritě investic do dopravy a koaliční smlouvě.
 
FINANCE NA REKONOSTRUKCE KRAJSKÝCH SILNIC
Svaz průmyslu a dopravy ČR je znepokojený, že vláda už do budoucna neuvažuje o financování rekonstrukcí a údržby silnic II. a III. třídy z prostředků SFDI. „Svaz s Asociací krajů ČR dlouhodobě požaduje systémové zajištění financování oprav silnic nižších tříd, jelikož jsou dlouhodobě podfinancované a mnohdy v žalostném stavu. Obě sdružení se s tímto požadavkem společně obrátí i na novou vládu,“  uzavírá Hanák 
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět