SP ČR pomáhá řešit problémy zaměstnavatelů v Libereckém kraji

Setkání SP ČR s podnikateli v LiberciSvaz průmyslu a dopravy ČR vnímá problémy svých členských i ostatních firem v Libereckém kraji, proto uspořádal diskuzi, které se zúčastnili zástupci Svazu v čele s prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem, hejtman Libereckého kraje, rektor Technické univerzity v Liberci a podnikatelé, aby je pomohl účinně řešit. Svaz zde dlouhodobě pomáhá řešit například problém přístupové cesty do liberecké průmyslové zóny JIH nebo otázky zaměstnanosti. Do diskusního setkání se zástupci SP ČR a kraje se zapojilo 32 účastníků ze 13 firem a organizací.

„Vážíme si toho, že na setkání s firmami, dorazili zástupci krajského zastupitelstva a rektor liberecké univerzity, a mohli jsme tak společně diskutovat o problémech, které podniky v Libereckém kraji tíží. Zaměstnanost, vzdělávání a podpora kraje jsou provázané oblasti a dialog mezi všemi zúčastněnými může přispět k jejich úspěšnému řešení,“ řekla Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Uvědomujeme si kritickou situaci na trhu práce, která postihuje i Liberecký kraj, zejména v oblasti technicky vzdělaných pracovníků. Tuto problematiku hodně řešíme, snažíme se nadchnout studenty pro technické obory workshopy s firmami, např. exkurzemi a živými knihovnami povolání. Podporujeme ale i zaměstnávání odsouzených. Ve Věznici Rýnovice jsme uspořádali jeden z prvních seminářů pro firmy,“ řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Workshopy o zaměstnávání odsouzených chce Svaz předat potenciálním zaměstnavatelům co nejvíce informací o výhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu nebo o možnostech získávání dotací na propuštěné vězně. Sérií těchto workshopů se Svazu podařilo zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání vězňů.

Zaměstnanost v Liberci pomáhá Svaz řešit již na úrovni studentů, kteří se připravují na budoucí povolání. Regionální zastoupení SP ČR pravidelně organizuje exkurze do firem či Živou knihovnu povolání, během níž praktickými ukázkami ve spolupráci s místními zaměstnavateli přibližuje studentům hravou formou technické a nedostatkové obory.

Svaz také pravidelně pořádá setkání zástupců významných zaměstnavatelů, s hejtmanem, zástupci samosprávy a školami na podporu technického vzdělávání, kde se snaží situaci na trhu práce řešit.

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty je pro rozvoj technického vzdělávání a řemesel nutná spolupráce škol a firem. Například do stipendijního programu Libereckého kraje jsou aktuálně zapojeni tři zaměstnavatelé. „Naším cílem je praktická výuka žáků přímo ve firmách tak, aby si zaměstnavatelé mohli vybírat své budoucí zaměstnance a naopak žáci se učili to, co budou v praxi opravdu potřebovat,“ říká hejtman. Podle jeho slov také nabírá příprava projektů center odborného vzdělávání na obrátkách. Vzniknou na osmi vybraných školách zřizovaných krajem. „Věřím, že se díky novému vybavení dílen, laboratoří a odborných učeben zlepší podmínky technického vzdělávání a obory, které jsou tak potřebné, budou zase atraktivnější,“ uzavírá hejtman.

SP ČR chce zabránit kolapsu dopravy v průmyslové zóně JIH
Zaměstnavatelé v Liberci řeší také problémy s přístupovou cestou do průmyslové zóny JIH. „Chceme, aby město co nejrychleji schválilo změny územního plánu, který je potřebný k vybudování nové silnice a pomůže kolabující dopravě v této zóně,“ komentoval Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a doplnil: „Svaz proto inicioval pravidelná setkání s hejtmanem, primátorem a dalšími zainteresovanými organizacemi k řešení dopravní obslužnosti průmyslové zóny JIH. Během již proběhlých setkání jsme společně začali výstavbu nové silnice řešit. Probrali jsme mimo jiného právě přípravu nového územního plánu nebo financování stavby.“

„Úlohou kraje je zlepšování dopravní infrastruktury v místech, kde lidé žijí a podnikají. Dlouhodobě třeba usilujeme, aby se ulevilo přetížené dopravě v liberecké ulici České mládeže, kde denně v obou směrech projede až 17 tisíc vozidel. Díky technické studii, kterou jsme nechali zadat, známe trasu budoucího napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35. Nyní čekáme na stanovisko, zda je pro stavbu nutné podrobnější posouzení vlivů na životní prostředí – EIA. To budeme vědět do konce roku,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Další aktivity SP ČR v Libereckém kraji
V rámci Regionální sektorové dohody pro sklářský průmysl v Libereckém kraji Svaz podporuje a propaguje sklářský a bižuterní průmysl. Tradiční akcí je například moderovaná diskuze Sklářské svítání o současnosti a budoucnosti tohoto odvětví, které se v říjnu tohoto roku se konalo již po šesté. Letos moderovanou diskuzi navštívilo na osm desítek hostů v čele s matadory významných firem sklářského a bižuterního průmyslu.

SP ČR podporuje nadané studenty a prostřednictvím regionálního zastoupení v Liberci se stal partnerem prestižní soutěže Preciosa Crystal Challenge, která je určena studentům všech fakult TUL. Vítězi soutěže pak zajišťuje účast na podnikatelské misi.

Tisková zpráva zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět