Vláda připraví legislativní řešení hromadných žalob

Svaz apeluje na Ministerstvo spravedlnosti, aby při přípravě konkrétního legislativního řešení upřednostnilo princip opt-in před možností opt-out. Předložený věcný záměr zákona o hromadných žalobách operuje s oběma možnostmi. Svaz se domnívá, že princip opt-out by se měl omezit jen na spotřebitelské spory.

„Pokud padnou jakékoli zábrany, mohou se v české justici objevit vyděračské žaloby amerického typu, které ji jen zahltí a ve výsledku spotřebitelům vůbec nic nepřinesou,“ komentuje Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz maximálně podporuje takovou úpravu, která bude v nejvyšší míře chránit zájmy všech dotčených stran po celou dobu případně vedeného řízení o hromadné žalobě. Předkladatel, ale i zákonodárce si musí uvědomit, že se jedná o zavedení nového institutu, který musí šetrně a funkčně nastavit podmínky. Jen tak může kultivovat podnikatelské prostředí.

Preferujeme Opt-in
S ohledem na aktuální zkušenosti s hromadnými žalobami, Svaz upřednostňuje nejdříve zavést tzv. princip opt-in, který zajišťuje, že se k hromadné žalobě může přidat kdokoli, kdo se cítí být poškozen ve stejné věci stejným žalovaným.

Opt-out může být rizikový
Teprve po řádném vyhodnocení dopadů a výsledků zavedení opt-in, lze zvažovat zavedení mnohem cizorodějšího prvku, kterým by pro české právo byl princip opt-out. Tedy že jakoukoli společnost vyrábějící či poskytující cokoli, může zažalovat jedna osoba, jež se bude zaštiťovat nároky neznámého počtu dalších osob, jako jejich „zástupce“.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět