Manažeři se shodli: Krize nesmí přinést jen utahovaní opasků

.

Tisková zpráva

Výrazně vyšší potřeba správných a včasných informací sdílených v podniku prostřednictvím efektivních počítačových programů - i to je důsledek současné globální recese. Právě díky nim mohou manažeři rychle vyhodnotit změny na prudce měnícím se trhu. Na zásadním zvýšení významu informací se v rámci mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days (BND) která se konala ve dnech 23. a 24. dubna ve Znojmě, shodlo několik desítek řídících pracovníků významných firem podnikajících v České republice a na Slovensku. Letošní pátý ročník setkání ekonomických odborníků se konal pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

„Čím více je ekonomické prostředí narušeno, tím větší roli hrají kvalitní manažerské informace
o  podniku a jeho okolí. Předchozí trendy přestávají hrát jakoukoliv úlohu a management musí plánovat klíčové činnosti podniku na základě mnohem více faktorů a v dramaticky kratší době. Proto firmy, které mají v této době vytvořen kvalitní systém sběru dat a ucelené postupy jejich vyhodnocování, mají šanci rizika rychle zvládat a v řadě případů jim i předcházet,“
uvedl Ing. Jan Hušek, Ph.D., obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS, s. r. o.

Takový přístup je důležitý už z toho důvodu, že většina tuzemských firem ztrácí zakázky a musí hledat neotřelá řešení. „Bezmála 89 procent tuzemských firem očekává v prvním pololetí letošního roku pokles zakázek,“ konstatovala Ilona Staňková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR v Jihomoravském kraji. Aktuální dotazníkové šetření SP ČR bylo provedeno mezi 1600 členskými firmami.

Jak vyplynulo z dvanácti přednášek ekonomických odborníků, pro podniky s kvalitními manažerskými informačními systémy nemusí mít současná situace katastrofální důsledky. Manažerské informační systémy dokážou okamžitě zobrazit odchylky proti podnikovým plánům a analyzovat, proč k nim došlo.

„S jejich pomocí je možné zkrátit dobu, která je nutná pro přijetí opatření a aktualizaci plánu, z týdnů na pouhé dny,“ potvrdili na základě svých zkušeností generální ředitel Ing. Bc. Roman Senecký ze slovenské společnosti Mondi SPC Ružomberok, Ing. Petr Žáček, ekonomický ředitel Budějovického Budvaru či Ing. Hana Soukupová, manažerka controllingu STOCK Plzeň-Božkov.

„Samozřejmě, že i firma s dobře fungujícím MIS musí škrtat v rozpočtu, omezovat investice
a nově zhodnotit projekty, které směřují do oblastí, v nichž se výrazně snižuje zájem zákazníků,“
konstatoval prof. ing. Bohumil Král, CSc., vedoucí katedry manažerského účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. A dodal: „Krizi však nepřežijí úspěšně ty podniky, které si nejvíce utáhnou opasek, ale ty, které nejlépe vyhodnotí vztah mezi výdaji
a dokážou odhadnout, jaký prospěch jim tyto výdaje přinesou. Racionalizaci, na kterou se
v obtížných časech zpravidla apeluje, není možné zaměnit za lakotu. Úsporné jsou aktivity, které přinesou více, než kolik stály.“

Díky manažerskému informačnímu systému, jakým je například Business Navigation System, získá podle tvrzení účastníků konference BND management komplexní pohled na všechny klíčové procesy, které ovlivňují podnikové řízení. Vyráběný či dodávaný sortiment podléhá permanentní analýze, což odpovědným pracovníkům dovoluje zamyslet se nad jeho účelným rozsahem, stářím či možnostmi vývoje a změn.

Ze stejného pohledu je nutné sledovat zákaznické portfolio a distribuční cesty. „Je potřeba najít a utěsnit všechny díry, jimiž z firmy odtékají peníze,“ vysvětlil Ing Václav Houser, výkonný ředitel INEKON SYSTEMS a doplnil: „Business musí být chápán jako jeden složitě strukturovaný proces a jeho plánování, prognózování a analýzy musí mít komplexní charakter. Jakýkoli řídicí zásah v jedné oblasti se musí bezprostředně promítnout do všech sousedících. Procesy, které nejvíce ovlivňují řízení podniku, se totiž skrývají především ve funkčních oblastech prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti, finanční výkonnosti a zdrojů potenciálu výkonu.“

Součástí konference bylo i předání ocenění firmám, které v uplynulých dvanácti měsících zaznamenaly úspěchy v rámci firemní navigaci. Křišťálový globus za dlouhodobý přínos pro Business Navigation tak v letošním roce získala společnost KOMTERM, Modrý globus za navigační projekt roku pak společnost STOCK Plzeň-Božkov.

Mezinárodní konference Business Navigation® Days zprostředkovává každým rokem manažerům, pracovníkům controllingu a dalším firemním specialistům aktuální informace
z oblasti controllingu a podnikové navigace. Zároveň poskytuje účastníkům možnost formulovat své představy o rolích manažerských systémů v podnikovém řízení a diskutovat o nich se specialisty.

kategorie Tiskové zprávy
zpět