SP ČR: Predikce Ministerstva financí ČR o poklesu HDP je příliš optimistická

Tisková zpráva

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje dnes zveřejněnou Makroekonomickou predikci Ministerstva financí ČR, podle níž letos poklesne česká ekonomika o 2,3 %, za příliš optimistickou.

Zmíněná předpověď se odchyluje od pesimističtějšího očekávání Svazu průmyslu a dopravy ČR v rozmezí 3,5 až 4 %. Pesimističtější jsou i mezinárodní instituce, Mezinárodní měnový fond odhaduje pokles českého HDP o 3,5 %.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vychází při svém odhadu ze signálů od firem a z dotazníkových šetření, z nichž aktuálně vyplývá pokračující pokles zakázek tuzemských firem .

Poměrně široká škála předpovědí ukazuje na skutečnost malé předvídatelnosti vývoje české ekonomiky a poklesu HDP. Přesto Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje predikci MF ČR za určitou setrvačnost, kterou ministerstvo prokázalo koncem loňského roku při sestavování rozpočtu. Již na podzim roku 2008 Svaz upozorňoval na negativní očekávání propadu ekonomiky a považoval tehdejší predikci MF ČR 4,5 % růstu HDP jako nereálně optimistickou.

kategorie Tiskové zprávy
zpět