SP ČR: EU Summit o zaměstnanosti nabídl opatření jak se vyrovnat s dopady krize

Tisková zpráva

Maratón přípravných diskusí a workshopů jak zmírnit dopady finanční a ekonomické krize na zaměstnanost vyvrcholily 7. května 2009 v prostorách pražského Kongresového centra akcí Evropské unie tzv. Job Summitem.

Tripartitní charakter Job Summitu byl jedinečnou příležitostí pro evropské sociální partnery setkat se a diskutovat o situaci na evropských trzích práce s José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise, Vladimírem Špidlou, komisařem EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti a premiéry vlády současné sociální Trojky (České republiky, Švédska a Španělska) Mirkem Topolánkem, švédským předsedou vlády Fredrikem Reinfeldtem a se španělským ministr práce Celestinem Corbachem.

Hledání řešení v oblasti zaměstnanosti je akutní z důvodů dopadů globální krize na evropské trhy práce. Podle odhadů v roce 2010 vzroste míra nezaměstnanosti na 10%. Některé prognózy jsou ještě pesimističtější a hovoří až o 13%. Míra nezaměstnanosti se již v březnu 2009 v zemích Evropské unie zvýšila na 8,3% z únorových 8,1%. Přitom vloni v březnu činila 6,7%.

V rámci Plánu pro hospodářskou obnovu přijaly sice členské státy a evropské instituce celou škálu ambiciózních opatření na zmírnění negativních dopadů krize a na posílení konkurenceschopnosti EU. Ovšem dopady na zaměstnanost a sociální oblast mohou být vážnější a déle trvající než se očekávalo.

Summit EU k zaměstnanosti byl zahájen pracovní snídaní, po které následovalo jednání rozdělené na tři tematické okruhy odrážející závěry workshopů pořádaných v Madridu, Stockholmu a v Praze. K výsledkům přípravných workshopů uvedl Vladimír Špidla: „Ve svých aktivitách se nesmíme zaměřit jen na politiku zaměstnanosti, musíme se zaměřit na vzdělávání, modernizaci systémů sociálního zabezpečení, rovné podmínky pro všechny a investice do vědy a výzkumu“.

A José Manuel Barroso prohlásil: „Tento summit musí přinést konkrétní akce spíše než krásná slova.“ Definovány byly proto tři klíčové priority: udržení zaměstnanosti a podpora mobility, zlepšení dovedností, lepší sladění s potřebami trhu práce, zvýšený přístup k zaměstnání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR již dlouhodobě prosazuje právě zvýšenou flexibilitu pracovních trhů, současně ale považuje za zásadní investice do vědy, výzkumu a inovací a do vzdělání. Pro podnikání je současně nezbytné odstraňování veškerých bariér, ať už obchodních, tak v oblasti vnitřního trhu. „Chceme-li hovořit o pracovních místech, musíme si uvědomit, že jsou to podniky, kdo vytvářejí tato pracovní místa. Co podniky potřebují je zlepšení podnikatelského prostředí a fungování vnitřního trhu, revidování řady regulačních opatření, snížení rigidity pracovněprávní legislativy, zvýšení přístup na světové trhy a odstranění zbývajících bariér, ukončení jednání o agendě Dohá v rámci WTO a zabránění všem formám protekcionismu,“ přispěl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl do diskuse zaměřené na podmínky pro vytváření pracovních míst a zlepšení mobility.

Dohodnuté principy a doporučení zahrnují:

lepší koordinaci mezi hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti a sociální politikou, respektování pravidel jednotného trhu EU a odmítnutí protekcionismu, včetně systematického sledování a vyhodnocování efektivity přijatých kroků

zohlednění budoucího oživení ekonomiky a přípravu pracovních trhů na jejich budoucí potřeby

zlepšování prostředí pro podnikání a investice jako cesty k vytváření nových pracovních míst

Nástrojem k tomu je především snižování nemzdových nákladů práce, omezení administrativní náročnosti podnikání, snižování nadbytečných regulací a zvyšování pružnosti trhu práce.

udržení stávajících pracovních míst, například cestou dočasné úpravy pracovní doby spojené se vzděláváním zaměstnanců

pomoc znevýhodněným skupinám na trhu práce, investice do zvyšování kvalifikací a přizpůsobování kvalifikací potřebám trhu práce, zaměření na aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, propojení vzdělávání a pracovní praxe či posilování efektivity veřejných služeb zaměstnanosti

odstraňování překážek pracovní mobility při přechodu mezi profesemi i mezi členskými státy

Vladimíra Drbalová
ředitelka sekce SP ČR
Mezinárodní organizace a EU
Tel: 234 379 473
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie Tiskové zprávy
zpět