Noví členové SP ČR květen - září

Představenstvo SP ČR na svém jednání 7. září souhlasilo s přijetím 5 individuálních členů:
·         Accolade, s.r.o.
·         AK JUDr. Christian Choděra
·         CertiCon a.s.
·         SEADD s.r.o.
·         Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

13. července byla přijata za individuálního člena
·          ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.

31. května byla za individuálního člena  přijata
·         ABRA Software a.s.

Podkategorie

Představujeme nové členské firmy a odvětvové svazy, informujeme o aktualitách v členské základně SP ČR. 
zpět