SP ČR: Výsledky šetření - podnikatelské prostředí se zhoršuje

Ani příští rok nepřinese zásadní obrat ve vývoji české ekonomiky a většina tuzemských firem se ještě nezotaví z dopadů globální recese.

Příliš optimismu nepřináší očekávání vývoje zakázek v první polovině roku 2010 a ani vývoj tržeb. V důsledku toho, že se tuzemské firmy nebudou výrazně vzmáhat ze svého propadu, dojde v příštím roce k další vlně propouštění. Tuzemské firmy současně velmi negativně hodnotí prostředí pro jejich podnikání a poukazují na zhoršování jeho kvality. Přitom právě tato oblast, zejména pak úroveň legislativy a aplikovatelnost práva je pro zaměstnavatele tím nejdůležitějším aspektem české politiky.

Takový je závěr prosincového dotazníkového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi 1600 členskými firmami. Navázalo na předchozí čtvrtletní průzkumy, které začal SP ČR pořádat a vyhodnocovat od konce loňského roku.

„Nejhorším zprávou, která vyplývá z dotazníkového šetření, je skutečnost, že 96 procent firem hovoří o zhoršení platební morálky nebo neměnném stavu, že narůstá byrokracie a zesiluje korupční chování. Přitom firmy volají po kvalitnějším podnikatelském prostředí. Je to výzva k politikům, protože ani příští rok se nedá počítat s nastartováním ekonomiky,“ uvedl na tiskové konferenci při prezentaci výsledků šetření Jaroslav Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Současně poukázal na obtížné postavení českých firem na tuzemském trhu s tím, že si musí samy poradit v řadě oblastí, kde by politici mohli pomoci.

Šetření přineslo i další výstražná čísla, kdy ve druhém čtvrtletí roku 2010 počítá s nárůstem zakázek pouze necelá třetina firem (31 %), a to jen mírně. Také nárůst tržeb předpokládá za celý rok 2010 jen 36 % firem, přičemž 42 % firem očekává ještě v meziročním srovnání jejich propad.

Podstatné je také zjištění, že příští rok bude propouštět zaměstnance třetina firem (32 %) a 15 % firem, které avizují nabírání nových pracovníků, počítají jen s mírným nárůstem zaměstnanců. „V příštím roce bude pokračovat trend zvyšování míry nezaměstnanosti, která by mohla přesáhnout deseti procentní hranici,“ komentoval výsledky šetření Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR.

Značně rozdílný je vývoj jednotlivých odvětví tuzemské ekonomiky a jejich výhledy na rok 2010. Automobilový průmysl by mohl být v příštím roce stabilizován, a to jak z hlediska objemu zakázek, tak i kmenových zaměstnanců. Tento názor prezentoval na tiskové konferenci Antonín Šípek, ředitele sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu, který dokonce uvedl, že výroba automobilů z hlediska jejich počtu byla letos díky vlivu šrotovnému srovnatelná s loňskem. „Propad tržeb autoprůmyslu by se díky přijetí šrotovného mohl z předpokládaných 30 % snížit na 10%,“ uvedl Antonín Šípek.

Poněkud odlišná je situace v oblasti strojírenství, které vytváří 20 miliardový obrat v ČR oproti 600 miliardám v autoprůmyslu. „Zaznamenali jsme pokles výroby o 33 % a exportu o 31 %. Ani pro příští rok nejsme příliš optimisté. Zakázky klesají totiž zejména na domácím trhu,“ uvedl Ivan Čapek, ředitel Svazu strojírenské technologie. Podle něho by příští rok mohly zakázky pro strojírenské firmy klesnout o 35 až 40 % oproti roku 2008.

Také chemický průmysl neavizuje obrat k lepšímu, neboť v černých číslech je jen farmaceutický průmysl. „Chemický průmysl zaznamenává propad o pětinu a výhledy na příští rok nejsou jasné. Negativně na něj totiž dopadne zavádění chemické legislativy REACH, směrnice o obchodování s emisními povolenkami, což znamená náklady 7 miliard korun ročně,“ upozornil Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR. Další zátěží ve výši 20 miliard korun bude i zavedení nové další směrnice EU.

Komplikovaná byla letos situace v hutnictví, které počátkem roku využívalo své výrobní kapacity jen na 40 %. Říjnová produkce se však letos  poprvé dostala na úroveň roku 2008. „Výhled na rok je mírně optimistický s odhadovaným nárůstem kapacit o 5 až 10 %,“ uvedl Jaroslav Dušek, místopředseda představenstva, zástupce výkonného ředitele Odvětvového svazu Hutnictví železa.

Dopady globální recese na tuzemskou ekonomiku pocítí však v příštím roce řada malých a středních podniků. „Výrobní družstva zaznamenala letos propad o 30 až 50 %,“ uvedla Soňa van Deelenová, generální ředitelka Svazu českých a moravských výrobních družstev. Pro příští rok není příliš optimistická, situace by se mohla nepříznivě odrazit zejména na stavu zaměstnanosti malých a středních podniků.

 Z dotazníkového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplývá, že se neočekává zlomové zlepšení ekonomiky a řada odvětví bude ještě strádat a důsledky hospodářské krize se v řadě oblastí, zejména v míře nezaměstnanosti, prohloubí. „Rozhodující je, co čeká byznys od vlády a od politiků,“ řekl Jaroslav Hanák. A jak ukazují výsledky, většina firem přisuzuje zásadní roli zkvalitnění podnikatelského prostředí, zlepšení vymahatelnosti práva a přístupu k úvěrům. Jak také vyplynulo z diskuse na tiskové konferenci, zaměstnavatelé požadují pevný plán přijetí eura, čehož předpokladem je nastavení úsporného státního rozpočtu pro rok 2010 a 2011.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět