SP ČR: Směrnice o službách povzbudí přeshraniční obchod

  Nová pravidla o službách odstraňují bariéry na unijním trhu a zvýší růst evropského HDP.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá směrnici o službách na vnitřním trhu Evropské unie. Termín pro transpozici této směrnice je 28. prosince 2009. „Kvalitní, jednotná a včasná transpozice je zásadní, aby občané a podniky mohli plně využít všech přínosů směrnice,“ uvedla v této souvislosti ve svém prohlášení Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope), jejímž členem je Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR směrnice usnadňuje přístup na jednotný unijní trh, v němž se služby podílejí na hrubém domácím produktu plnými 70 procenty. Odstraňuje komplikace a řadu dosavadních bariér, zejména pro malé a střední podniky. Firmy a živnostníci například už nebudou muset žádat v každé zemi zvlášť o povolení k pobytu nebo k výkonu jejich činnosti. Podstatné také je, že směrnice snižuje administrativní náročnost při poskytování služeb.

Díky směrnici se očekává zintenzivnění přeshraničního obchodu se službami, neboť jen zhruba pětina objemu služeb pochází z tohoto přeshraničního obchodu. Díky zavedení směrnice se předpokládá navýšení celkového objemu služeb, což by se mohlo projevit v kladném růstu evropského hrubého domácího produktu a v jeho zvýšení o 0,7 až 1,5 procenta. Ve vztahu k České republice by směrnice mohla zapůsobit na růst tuzemského hrubého domácího produktu o 17 až 40 miliard korun.

Směrnice přináší i zostření konkurenčního prostředí, což by se mohlo projevit ve zlepšování kvality nabízených služeb pro spotřebitele.

BusinessEurope a Svaz průmyslu a dopravy ČR v této souvislosti apelují na autority na evropské, národní i místní úrovni, aby zajistily hladké fungování klíčových elementů směrnice. „Zdůrazňujeme zejména úlohu míst jednotného kontaktu, účinný proces vzájemného hodnocení a informační kampaň zaměřenou především na malé a středně velké podniky,“ uvádí se v této souvislosti ve svém prohlášení BusinessEurope.

Stanovisko Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) ke směrnici o službách, jejímž členem je Svaz průmyslu a dopravy ČR, najdete na webové stránce SP ČR: http://www.spcr.cz/files/Services_directive.pdf

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět