SP ČR: První nepatrný růst v průmyslu - ještě nejde o obrat k lepšímu

   Většina firem neočekává v příští polovině roku nárůst zakázek.

Ani průběžné výsledky průmyslové produkce za listopad 2009, která meziročně vzrostla o 0,2 %, není zásadním obratem k lepšímu. Tržby jsou z průmyslové činnosti v meziročním srovnání nadále nižší, a to o 2,7 %. Je přitom třeba vzít v úvahu, že již na konci loňského roku průmysl zasáhly dopady globální recese a pokles zakázek a tržeb.

 „Odhad růstu o 0,2 procenta znamená, že průmysl přetrvává v hlubokém propadu. A to i přes nesporně zmírňující vlivy státních intervencí, zejména v evropských zemích,“ uvedl Boris Dlouhý, zástupce generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Listopadová čísla korespondují s aktuálními šetřeními Svazu průmyslu a dopravy ČR, která upozorňují na přetrvávající nedostatečné zakázky u více jak dvou třetin firem. „Číslo nás nepřekvapilo, odpovídá našim průzkumům. Z nich vyplývá, že většina firem ani v blízké budoucnosti nepředpokládá podstatné pozitivní změny,“ uvedl Boris Dlouhý. 

Šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR přineslo zejména výstražnou informaci, že ani ve druhém čtvrtletí roku 2010 nepočítají s nárůstem zakázek více jak dvě třetiny firem. Necelá třetina firem (31 %), předpokládající nárůst zakázek, avizuje povětšinou jen jejich mírné navýšení. A nárůst svých tržeb předpokládá pro rok 2010 pouze 36 % firem, zatímco 42 % firem očekává v meziročním srovnání jejich propad. Podstatné je i zjištění, že příští rok bude zaměstnance propouštět třetina firem (32 %), zatímco jen 15 % firem plánuje navýšení počtu pracovníků, ale jen mírně.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět